English version

Crosscare-Old: A cross sectoral approach to high quality healthcare transitions for older people

Prosjektets hovedmål er å utvikle ny forskningsbasert kunnskap om tverrsektorielle omsorgs- og helsetjenesteoverganger for eldre pasienter fra sykehusutskriving til kommunale helse- og omsorgstjenester.

Delmålene  er å:

CROSSCARE-OLD er et samarbeid mellom

Prosjektet er finansiert gjennom Norges forskningsråd sitt program «Gode og effektive helse,- omsorgs- og velferdstjenester» (HELSEVEL).

Prosjektet er organisert i fire arbeidspakker.

 • Prosjektdeltakere

   Laster inn ...
  • Arbeidspakker

   • A: Brukerperspektiver på kvalitet i overføringer av eldre pasienter mellom spesialist- og primærhelsetjenesten
   • B: Vertikal koordinering av helse- og omsorgstjenester til eldre pasienter
   • C: Horisontal samordning av helse- og omsorgstjenester
   • D: Modellutvikling basert på de øvrige arbeidspakkene
  • Data

   • Norsk Pasientregister (NPR)
   • Dødsårsaksregisteret
   • Utdanningsregisteret
   • Inntektsregisteret
   • Befolkningsstatistikken
   • KOSTRA-databasen
   • SAMDATA-sykehus
   • En landsomfattende spørreundersøkelse blant sykepleiere som jobber i sykehus, sykehjem og hjemmesykepleien
  • Samarbeidspartnere

   Senter for Omsorgsforskning NTNU i Gjøvik.

  Aktuelt fra prosjektet

  Illustrasjonsbilde av en eldre kvinne som sitter på en stol og ser ut av vinduet.
  – Mange eldre føler seg som pakker i systemet

  Forsker har intervjuet eldre pasienter på korttidsopphold i Oslo.

  Eldre kvinne som får støtte av ei anna kvinne medan ho går i ein korridor.
  Korleis møte eldrebølgja?

  OsloMets forskarar kjem med sine beste forslag til kva som bør gjerast for å unngå krise i eldreomsorga.