English version
Berit Taraldsen Valeberg

Berit Taraldsen Valeberg

Kort om

Jeg er anestesisykepleier og forsker med hovedfag og doktorgrad i sykepleievitenskap. De primære forskningsområdene er akutte smerter etter dagkirurgi og polikliniske kreftpasienter med smerter hvor pasientenes smerteopplevelse og håndtering av smerte er fokus. Pårørendes erfaringer med disse pasientgruppene er også et interessefelt. Mine undervisningsområder er smerte og smertelindring på master i anestesisykepleie, kvantitative metoder og ulike tema innen anestesisykepleie. Jeg har vært hovedveileder for en doktorgradsstipendiat og er for tiden biveileder for to doktorgradsstipendiater.

Vitenskapelige publikasjoner

Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Flynn, Fiona M.; Bruun, Anne Marie Gran; Valeberg, Berit Taraldsen (2023). Fagutviklingssykepleiere og lederes erfaringer med anestesisykepleiere med mastergrad- en tverrsnittstudie i Norge. 10 s. Nordisk sygeplejeforskning. Vol. 13.
https://doi.org/10.18261/nsf.13.3.3

Vikan, Magnhild; Haugen, Arvid Steinar; Bjørnnes, Ann Kristin; Valeberg, Berit Taraldsen; Deilkås, Ellen Catharina Tveter; Danielsen, Stein Ove (2023). The association between patient safety culture and adverse events - a scoping review. BMC Health Services Research. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12913-023-09332-8

Gjøvikli, Kristin; Valeberg, Berit Taraldsen (2023). Closed-loop communication in interprofessional emergency teams: A cross-sectional observation study on the use of closed-loop communication among anesthesia personnel. Journal of patient safety. Vol. 19.
https://doi.org/10.1097/PTS.0000000000001098

Bjerkvik, Liv Karin; Valeberg, Berit Taraldsen (2023). Tilfredshet og fremtidsplaner blant nyutdannede sykepleiere ett år etter endt utdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.7557/14.6673

Bruun, Anne Marie Gran; Valeberg, Berit Taraldsen; Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2022). Moral Courage: Student Registered Nurse Anesthetist Experiences on the Operating Team. 5 s. AANA journal. Vol. 90.
http://www.onlinedigeditions.com/publication/?m=23...

Flynn, Fiona M.; Bing-Jonsson, Pia Cecilie; Falk, Ragnhild Sørum; Tønnessen, Siri; Valeberg, Berit Taraldsen (2022). Educating for excellence: A cohort study on assessing student nurse anesthetists non-technical skills in clinical practice. AANA journal. Vol. 90.
https://hdl.handle.net/11250/3066358

Bjerkvik, Liv Karin; Tschudi-Madsen, Christine; Valeberg, Berit Taraldsen (2022). Nyutdannet sykepleier,-forventninger og utfordringer i møte med yrkesrollen. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 18.
https://doi.org/10.7557/14.5744

Flynn, Fiona M.; Valeberg, Berit Taraldsen; Bing-Jonsson, Pia Cecilie; Lyberg, Anne Marit; Tønnessen, Siri (2022). Experiences using an instrument for non-technical skills in nurse anaesthesia education: a focus group study. BMC Medical Education. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12909-022-03322-w

Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Bruun, Anne Marie Gran; Valeberg, Berit Taraldsen (2022). Anaesthesia personnels’ perspectives on digital anaesthesia information management systems – a qualitative study. 9 s. BMC Nursing. Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12912-022-00998-9

Thomasgaard, Maren; Lohne, Vibeke; Valeberg, Berit Taraldsen (2021). "The Worst Is the Worry": Importance of Preoperative Preparation of Preschool Children. AANA journal. Vol. 89.
https://www.aana.com/docs/default-source/aana-jour...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig