English version
Liv Karin Bjerkvik

Liv Karin Bjerkvik

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bjerkvik, Liv Karin; Tschudi-Madsen, Christine; Valeberg, Berit Taraldsen (2022). Nyutdannet sykepleier,-forventninger og utfordringer i møte med yrkesrollen. Nordisk tidsskrift for helseforskning . Vol. 18.

Bjerkvik, Liv Karin; Valeberg, Berit Taraldsen (2021). Forberedt for yrkesrollen? – En spørreundersøkelse om egenvurdert kompetanse blant nyutdannede sykepleiere. Nordisk sygeplejeforskning . Vol. 11.

Bjerkvik, Liv Karin; Hilli, Yvonne (2018). Reflective writing in undergraduate clinical nursing education: A literature review. Nurse Education in Practice . Vol. 35.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig