Norwegian version
Liv Karin Bjerkvik

Liv Karin Bjerkvik

Publications and research

Scientific publications

Bjerkvik, Liv Karin ; Valeberg, Berit Taraldsen (2023). Tilfredshet og fremtidsplaner blant nyutdannede sykepleiere ett år etter endt utdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.7557/14.6673

Bjerkvik, Liv Karin ; Tschudi-Madsen, Christine ; Valeberg, Berit Taraldsen (2022). Nyutdannet sykepleier,-forventninger og utfordringer i møte med yrkesrollen. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 18.
https://doi.org/10.7557/14.5744

Bjerkvik, Liv Karin ; Valeberg, Berit Taraldsen (2021). Forberedt for yrkesrollen? – En spørreundersøkelse om egenvurdert kompetanse blant nyutdannede sykepleiere. Nordisk sygeplejeforskning. Vol. 11.
https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2021-03-05

Bjerkvik, Liv Karin ; Hilli, Yvonne (2018). Reflective writing in undergraduate clinical nursing education: A literature review. Nurse Education in Practice. Vol. 35.
https://doi.org/10.1016/j.nepr.2018.11.013These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete