Norwegian version
Christine Tschudi-Madsen

Christine Tschudi-Madsen

Scientific publications

Tschudi-Madsen, Christine ; Skrautvol, Kari (2023). International student exchange in Africa - the experiences of nursing students after returning home. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2022.91014en

Tschudi-Madsen, Christine ; Skrautvol, Kari (2022). Internasjonal utveksling i Afrika - sykepleierstudenters erfaringer etter hjemkomst. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2022.91014

Bjerkvik, Liv Karin ; Tschudi-Madsen, Christine ; Valeberg, Berit Taraldsen (2022). Nyutdannet sykepleier,-forventninger og utfordringer i møte med yrkesrollen. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 18.
https://doi.org/10.7557/14.5744

Bregård, Ida Marie ; Tschudi-Madsen, Christine (2018). Fag eller erfaring? Sykepleieres narrative fra helsetjenester til asylsøkere. Debesay, Jonas; Tschudi-Madsen, Christine (Ed.). Migrasjon, helse og profesjon. p. 156-172. Gyldendal Akademisk.

Debesay, Jonas ; Tschudi-Madsen, Christine (2018). Migrasjonens betydning for profesjonsutøvelse i helsetjenesten. Debesay, Jonas; Tschudi-Madsen, Christine (Ed.). Migrasjon, helse og profesjon. p. 11-21. Gyldendal Akademisk.

Debesay, Jonas ; Tschudi-Madsen, Christine (2018). Migrasjon, helse og profesjon. ISBN: 9788205513907. 216 p. Gyldendal Akademisk.

Kydd, Angela; Tschudi-Madsen, Christine ; Chaves, Claudia; Tricas-Sauras, Sandra (2014). A qualitative evaluation study of Erasmus Intensive Programs (IP) - a contribution to transcultural nursing?. Journal of Teaching and Education. Vol. 3.

Tschudi-Madsen, Christine ; Eide, Hilde (2011). Læring om fagutvikling i en praksiskontekst. Hoel, Torlaug Løkensgard; Guldal, Tale M.; Dons, Carl Fredrik; Sagberg, Sturla; Solhaug, Trond; Wæge, Kjersti (Ed.). FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. p. 475-484. Tapir Akademisk Forlag.

Tschudi-Madsen, Christine ; Aigeltinger, Eva; Haugan, Grethe; Bekkhus, Egil ; Skoglund, Inger (2009). Fem korister i samspill om læring i ulike kontekster. Bjørke, Gerd (Ed.). Pedagogiske endringsprosesser : artikkelsamling fra Førstelektorprogrammet 2007-2009. p. 61-81. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Olsen, Bennedichte C. R.; Markussen, Marith; Tschudi-Madsen, Christine (2007). Kvinner.Kropp.Kropp Utfordringer knytta til praktisering av lov om forbud mot kjønnslemlestelse. 12 p. Tidsskrift for velferdsforskning.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete