English version
Christine Tschudi-Madsen

Christine Tschudi-Madsen

Vitenskapelige publikasjoner

Tschudi-Madsen, Christine; Skrautvol, Kari (2022). Internasjonal utveksling i Afrika - sykepleierstudenters erfaringer etter hjemkomst. Sykepleien Forskning .

Bjerkvik, Liv Karin; Tschudi-Madsen, Christine; Valeberg, Berit Taraldsen (2022). Nyutdannet sykepleier,-forventninger og utfordringer i møte med yrkesrollen. Nordisk tidsskrift for helseforskning . Vol. 18.

Bregård, Ida Marie; Tschudi-Madsen, Christine (2018). Fag eller erfaring? Sykepleieres narrative fra helsetjenester til asylsøkere. Debesay, Jonas; Tschudi-Madsen, Christine (Red.). Migrasjon, helse og profesjon. 10. s. 156-172. Gyldendal Akademisk.

Debesay, Jonas; Tschudi-Madsen, Christine (2018). Migrasjonens betydning for profesjonsutøvelse i helsetjenesten. Debesay, Jonas; Tschudi-Madsen, Christine (Red.). Migrasjon, helse og profesjon. kap 1. s. 11-21. Gyldendal Akademisk.

Debesay, Jonas; Tschudi-Madsen, Christine (2018). Migrasjon, helse og profesjon. ISBN: 9788205513907. 216 s. Gyldendal Akademisk.

Kydd, Angela; Tschudi-Madsen, Christine; Chaves, Claudia; Tricas-Sauras, Sandra (2014). A qualitative evaluation study of Erasmus Intensive Programs (IP) - a contribution to transcultural nursing?. Journal of Teaching and Education . Vol. 3.

Tschudi-Madsen, Christine; Eide, Hilde (2011). Læring om fagutvikling i en praksiskontekst. Hoel, Torlaug Løkensgard; Guldal, Tale M.; Dons, Carl Fredrik; Sagberg, Sturla; Solhaug, Trond; Wæge, Kjersti (Red.). FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. kapittel. s. 475-484. Tapir Akademisk Forlag.

Tschudi-Madsen, Christine; Aigeltinger, Eva; Haugan, Grethe; Bekkhus, Egil; Skoglund, Inger (2009). Fem korister i samspill om læring i ulike kontekster. Bjørke, Gerd (Red.). Pedagogiske endringsprosesser : artikkelsamling fra Førstelektorprogrammet 2007-2009. kapittel. s. 61-81. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Olsen, Bennedichte C. R.; Markussen, Marith; Tschudi-Madsen, Christine (2007). Kvinner.Kropp.Kropp Utfordringer knytta til praktisering av lov om forbud mot kjønnslemlestelse. Tidsskrift for velferdsforskning .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig