English version
Kari Skrautvol

Kari Skrautvol

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emner

Internasjonalt samarbeid   Antibiotikaforbruk   Ernæring   Komplementær og alternativ medisin   Forebyggende helsearbeid   Resiliens   Intensiv sykepleie   Sykepleierutdanning   Helsefremmende   Caring Science   Kroppskunnskap   Recovery   Integrerende helseomsorg   Tverrfaglig forskning

Regioner

Afrika   Asia   Europa

Land

Kina   Cuba   Tyskland   Namibia   Zambia

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Tschudi-Madsen, Christine ; Skrautvol, Kari (2023). International student exchange in Africa - the experiences of nursing students after returning home. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2022.91014en

Tschudi-Madsen, Christine ; Skrautvol, Kari (2022). Internasjonal utveksling i Afrika - sykepleierstudenters erfaringer etter hjemkomst. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2022.91014

Skrautvol, Kari ; Nåden, Dagfinn (2022). The body's dignity in integrative understanding of health in IBD – A hermeneutic approach to holistic care. 8 s. Complementary Therapies in Clinical Practice. Vol. 49.
https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2022.101661

Siiri, Annabelle Miriam Barriteau; Skrautvol, Kari ; Eik, Hedda ; Garnweidner-Holme, Lisa (2022). Experiences of receiving dietary guidance among patients with inflammatory bowel disease: A qualitative study. Norsk tidsskrift for ernæring (NTFE).
https://doi.org/10.18261/ntfe.20.3.3

Skrautvol, Kari ; Nåden, Dagfinn (2017). Tolerance Limits,Self-understanding, and Stress Resilience in Integrative Recovery of Inflammatory Bowel Disease. 12 s. Holistic Nursing Practice. Vol. 31.
https://doi.org/10.1097/HNP.0000000000000189

Skrautvol, Kari ; Nåden, Dagfinn (2015). Nutrition as Long-term Care as Experienced by Persons Living With Inflammatory Bowel Disease: A Qualitative Study. 11 s. Holistic Nursing Practice. Vol. 29.
https://doi.org/10.1097/HNP.0000000000000064

Skrautvol, Kari (2015). Ernæring i langtidsbehandling av IBD - gjennom kvalitativ forskning på pasienters egne erfaringer. BestPractice Gastroenterologi.

Skrautvol, Kari ; Nåden, Dagfinn (2011). Nutritional care in inflammatory bowel disease - a literature review. Scandinavian Journal of Caring Sciences. Vol. 25.
https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2011.00890.x

Skrautvol, Kari (2002). Hvordan styrke barns motstandskraft?. ?. Vol. 16.

Skrautvol, Kari (2002). Framtidas grønne sykehus. 2 s. Tidsskriftet sykepleien. Vol. 90.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig