English version
Jonas Debesay

Jonas Debesay

Kort om

Forskningsområder:

Helsetjenester
Profesjonelt arbeid
Velferdsstaten
Aldring og sykepleie
Migrasjon
Interkulturelle perspektiver

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Shrestha, Sunita ; Arora, Sanjana ; Hunter, Alistair; Debesay, Jonas (2023). Changing dynamics of caregiving: a meta-ethnography study of informal caregivers’ experiences with older immigrant family members in Europe. BMC Health Services Research. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12913-023-09023-4

Ruben Jervell, Pettersen; Debesay, Jonas (2023). Substance use and help-seeking barriers: a qualitative study of East African migrants’ experiences of access to Norwegian healthcare services. BMC Health Services Research. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12913-023-09110-6

Arora, Sanjana ; Debesay, Jonas ; Eslen-Ziya, Hande (2023). Gendered COVID-19 discussions on Twitter: a Norwegian case. Online information review (Print).
https://doi.org/10.1108/OIR-08-2022-0482

Tsesmetsis, Cecilie; Debesay, Jonas (2023). Helsehjelp til papirløse migranter. Sykepleien Forskning.
https://sykepleien.no/forskning/2023/08/helsehjelp

Debesay, Jonas ; Nortvedt, Line ; Langhammer, Birgitta (2023). Eldre innvandrerkvinner har dårligere helse enn resten av befolkningen. Sykepleien Forskning. Vol. 111.
https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2023.91013

Birkeland Ege, Silje; Debesay, Jonas (2022). Omstilling i sykehjem og hjemmesykepleien under covid-19-pandemien. Sykepleien Forskning. Vol. 17.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2022.88651

Mittet, Torunn; Debesay, Jonas (2022). Med høreapparatet på stilk: Døves opplevelser i møte med helsetjenesten. Sykepleien Forskning. Vol. 17.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2022.89649

Killie, Paul Andre Vetvik; Jakobsen, Rita; Sørensen, Kari Engen; Debesay, Jonas (2022). A qualitative study of purchaser unit employees’ experiences of patient pathways from specialist healthcare to primary healthcare in Norway. 7 s. International Journal of Care Coordination.
https://doi.org/10.1177/20534345221124711

Debesay, Jonas (2022). Heterogenitet og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Tidsskrift for omsorgsforskning.
https://doi.org/10.18261/tfo.8.2.10

Hartford Kvæl, Linda Aimee ; Hellesø, Ragnhild; Bergland, Astrid ; Debesay, Jonas (2022). Balancing standardisation and individualisation in transitional care pathways: a meta-ethnography of the perspectives of older patients, informal caregivers and healthcare professionals. 16 s. BMC Health Services Research. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12913-022-07823-8

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig