English version
Jonas Debesay

Jonas Debesay

Kort om

Forskningsområder:

Helsetjenester
Profesjonelt arbeid
Velferdsstaten
Aldring og sykepleie
Migrasjon
Interkulturelle perspektiver

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Debesay, Jonas ; Wille, Elisabeth (2024). Helsesykepleierens kultursensitive samtale med ungdom med flerkulturell bakgrunn i skolen. Heggen, Kristin; Kirkevold, Marit (Red.). Sykepleiefaglige arbeids- og tenkemåter En caseorientert bok. Gyldendal Akademisk.

Kristiansen, Pia C.; Bastien, Sheri; Debesay, Jonas ; Fagernes, Mette (2024). How and why do healthcare workers use gloves in two Norwegian nursing homes?. 6 s. Journal of Hospital Infection. Vol. 146.
https://doi.org/10.1016/j.jhin.2024.02.005

Lillekroken, Daniela ; Bye, Asta ; Halvorsrud, Liv; Terragni, Laura ; Debesay, Jonas (2024). Food for Soul—Older Immigrants’ Food Habits and Meal Preferences After Immigration: A Systematic Literature Review. Journal of Immigrant and Minority Health.
https://doi.org/10.1007/s10903-023-01571-5

Stray, Karoline ; Wibe, Torunn; Debesay, Jonas ; Bye, Asta (2024). Older adults’ perceptions and experiences of interprofessional communication as part of the delivery of integrated care in the primary healthcare sector: a meta-ethnography of qualitative studies. BMC Geriatrics. Vol. 24.
https://doi.org/10.1186/s12877-024-04745-4

Tsesmetsis, Cecilie; Debesay, Jonas (2023). Helsehjelp til papirløse migranter. Sykepleien Forskning. Vol. 18.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2023.92992

Arora, Sanjana ; Debesay, Jonas ; Eslen-Ziya, Hande (2023). Gendered COVID-19 discussions on Twitter: a Norwegian case. Online information review (Print).
https://doi.org/10.1108/OIR-08-2022-0482

Debesay, Jonas ; Langhammer, Birgitta ; Nortvedt, Line (2023). Eldre innvandrerkvinner har dårligere helse enn resten av befolkningen. Tidsskriftet sykepleien. Vol. 111.
https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2023.91013

Pettersen, Ruben Jervell ; Debesay, Jonas (2023). Substance use and help-seeking barriers: a qualitative study of East African migrants’ experiences of access to Norwegian healthcare services. BMC Health Services Research. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12913-023-09110-6

Shrestha, Sunita; Arora, Sanjana ; Hunter, Alistair; Debesay, Jonas (2023). Changing dynamics of caregiving: a meta-ethnography study of informal caregivers’ experiences with older immigrant family members in Europe. BMC Health Services Research. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12913-023-09023-4

Tørris, Christine ; Gjølstad, Eli ; Morseth, Marianne S. ; Debesay, Jonas ; Almendingen, Kari (2022). Students’ Experiences with Online Teaching and Learning in Norway: A Qualitative Study into Nutrition Education One Year after the COVID-19 Lockdown. 19 s. Education Sciences. Vol. 12.
https://doi.org/10.3390/educsci12100670

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig