English version
Line Nortvedt

Line Nortvedt

Forskningsprosjekter

  • Regulerte yrker: Mobilitet, kvalifisering og arbeidsmarkedsutfall (RECONNECT)

    Prosjektet RECONNECT har som mål å utvikle relevant kunnskap som kan understøtte myndighetenes mål om forbedret tilgang til regulerte yrker for mobil arbeidskraft, og å utvikle kunnskap som kan gjøre det enklere for arbeidstakere å få jobb innenfor sitt yrke, og for arbeidsgivere å ta i bruk utenlandsk kompetanse.

Vitenskapelige publikasjoner

Papadopoulos, Irena; Wright, Steve; Koulouglioti, Christina; Ali, Sheila; Lazzarino, Runa; Martín-García, Ángel; Oter-Quintana, Cristina; Kouta, Christiana; Rousou, Elena; Papp, Katalin; Krepinska, Radka; Tothova, Valerie; Malliarou, Maria; Apostolara, Paraskevi; Lesińska-Sawicka, Małgorzata; Nagorska, Małgorzata; Liskova, Miroslava; Nortvedt, Line; Alpers, Lise-Merete; Biglete-Pangilinan, Sylvia; Oconer-Rubiano, Ma. Florinda; Chaisetsampun, Wireeporn; Wichit, Nutchanath; Ghassemi, Akhtar-Ebrahimi; Jafarjalal, Ezzat; Zorba, Akile; Kuckert-Wöstheinrich, Andrea; Malla, Rabin; Toda, Tomiko; Akman, Özlem; Öztürk, Candan; Puvimanasinghe, Teresa; Ziaian, Tahereh; Eldar-Regev, Orit; Nissim, Sara (2023). Socially assistive robots in health and social care: Acceptance and cultural factors. Results from an exploratory international online survey. Japan Journal of Nursing Science.
https://doi.org/10.1111/jjns.12523

Haugen, Nadia Clara Kristine Bøhle; Nortvedt, Line (2023). Sykepleieres erfaringer i arbeid med selvmordsnære pasienter. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2023.91895

Papadopoulos, Irena; Koulouglioti, C.; Lazzarino, R.; Ali, S.; Wright, S.; Martín-García, Á.; Oter-Quintana, C.; Kouta, C.; Rousou, E.; Papp, K.; Krepinska, R.; Tothova, V.; Malliarou, M.; Apostolara, P.; Lesińska-Sawicka, M.; Nagórska, M.; Liskova, M.; Nortvedt, Line; Alpers, Lise-Merete; Biglete-Pangilinan, S.; Oconer-Rubiano, M.F.; Chaisetsampun, W.; Ghassemi, A.-E.; Jafarjalal, E.; Zorba, A.; Kuckert-Wöstheinrich, A.; Malla, R.; Toda, T.; Wichit, N.; Akman, Ö.; Öztürk, C.; Puvimanasinghe, T.; Ziaian, T.; Eldar-Regev, O.; Nissim, S. (2023). Views about perceived training needs of health care professionals in relation to socially assistive robots: an international online survey. Contemporary Nurse: health care across the lifespan.
https://doi.org/10.1080/10376178.2023.2238095

Mørkhagen, Andrea Emilie; Nortvedt, Line (2023). A Qualitative Study on How Younger Women Experience Living with an Ostomy. International Journal of Environmental Health Research (IJEHR). Vol. 20.
https://doi.org/10.3390/ijerph20095627

Nortvedt, Line; Gillespie, Astrid; Dahl, Kari; Drange, Ida (2023). ‘Open Sesame’: Skilled Immigrants’ Experiences with Bridging Programmes in the Validation Process in Norway. Teräs, Marianne; Osman, Ali; Eliasson, Eva (Red.). Migration, Education and Employment. Pathways to Successful Integration. s. 155-178. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-41919-5_10

Mahic, Seila; Nortvedt, Line; Alpers, Lise-Merete (2023). Immigrants’ Experiences and Perceptions of COVID-19 Information in Norway. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 20.
https://doi.org/10.3390/ijerph20146421

Debesay, Jonas; Nortvedt, Line; Langhammer, Birgitta (2023). Eldre innvandrerkvinner har dårligere helse enn resten av befolkningen. Sykepleien Forskning. Vol. 111.
https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2023.91013

Nortvedt, Line; Dahl, Kari (2022). En kronglete vei til autorisasjon som sykepleier i kommunehelsetjenesten. Tidsskrift for omsorgsforskning. Vol. 8.
https://doi.org/10.18261/tfo.8.2.11

Debesay, Jonas; Nortvedt, Line; Langhammer, Birgitta (2022). Social Inequalities and Health among Older Immigrant Women in the Nordic Countries: An Integrative Review. Sage Open Nursing.
https://doi.org/10.1177/23779608221084962

Nortvedt, Line; Olsen, Cecilie Fromholt; Sjølie, Hege (2022). Young peoples' involvement in welfare service development—Is voice enough?—A thematic synthesis of qualitative studies. Health Expectations.
https://doi.org/10.1111/hex.13485

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig