English version
Kari Dahl

Kari Dahl

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Regulerte yrker: Mobilitet, kvalifisering og arbeidsmarkedsutfall (RECONNECT)

    Prosjektet RECONNECT har som mål å utvikle relevant kunnskap som kan understøtte myndighetenes mål om forbedret tilgang til regulerte yrker for mobil arbeidskraft, og å utvikle kunnskap som kan gjøre det enklere for arbeidstakere å få jobb innenfor sitt yrke, og for arbeidsgivere å ta i bruk utenlandsk kompetanse.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Nortvedt, Line ; Gillespie, Astrid ; Dahl, Kari ; Drange, Ida (2023). ‘Open Sesame’: Skilled Immigrants’ Experiences with Bridging Programmes in the Validation Process in Norway. Teräs, Marianne; Osman, Ali; Eliasson, Eva (Red.). Migration, Education and Employment. Pathways to Successful Integration. s. 155-178. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-41919-5_10

Dahl, Kari ; Nortvedt, Line ; Schröder, Judith ; Bjørnnes, Ann Kristin (2022). Internationally educated nurses and resilience: A systematic literature review. 10 s. International Nursing Review. Vol. 69.
https://doi.org/10.1111/inr.12787

Nortvedt, Line ; Dahl, Kari (2022). En kronglete vei til autorisasjon som sykepleier i kommunehelsetjenesten. Tidsskrift for omsorgsforskning. Vol. 8.
https://doi.org/10.18261/tfo.8.2.11

Dahl, Kari ; Bjørnnes, Ann Kristin ; Lohne, Vibeke ; Nortvedt, Line (2021). Motivation, Education, and Expectations: Experiences of Philippine Immigrant Nurses. Sage Open. Vol. 11.
https://doi.org/10.1177/21582440211016554

Nortvedt, Line ; Lohne, Vibeke ; Dahl, Kari (2019). A courageous journey:Experiences of migrant Philippine nurses in Norway. Journal of Clinical Nursing (JCN). Vol. 29.
https://doi.org/10.1111/jocn.15107

Dahl, Kari ; Lohne, Vibeke ; Nortvedt, Line (2019). "Helsevesenet trenger vår kompetanse-hvorfor ikke bruke den?"En kvalitativ studie av filippinske sykepleieres opplevelse av veien til autorisasjon i Norge. Nordisk tidsskrift for helseforskning.
https://doi.org/10.7557/14.4461

Dahl, Kari (2018). Sykepleiere fra land utenfor EU/EØS og deres møte med Helse-Norge. Debesay, Jonas; Tschudi-Madsen, Christine (Red.). Migrasjon, helse og profesjon. s. 194-209. Gyldendal Akademisk.

Dahl, Kari ; Dahlen, Kirsti Jæger; Larsen, Kristian ; Lohne, Vibeke (2017). Conscientious and proud but challenged as a stranger: Immigrant nurses perception and description of the Norwegian healthcare system. 8 s. Nordic journal of nursing research. Vol. 37.
https://doi.org/10.1177/2057158517690952

Dahl, Kari ; Skaug, Eli-Anne (2011). Kliniske vurderingsprosesser og dokumentasjon av sykepleie. Kristoffersen, Nina M.J.; Nortvedt, Finn; Skaug, Eli-Anne (Red.). Grunnleggende behov. s. 15-60. Gyldendal Akademisk.

Dahl, Kari ; Julnes, Signe Gunn; Vatne, Solfrid (2008). Den glemte anamnesen ... er det samsvar mellom pasientens opplevelse av egen helse og sykepleierens dokumentsjon i den elektroniske pasientjournalen?. 12 s. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. Vol. 10.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig