Norwegian version
Kari Dahl

Kari Dahl

Research groups

Research projects

Scientific publications

Nortvedt, Line; Dahl, Kari (2022). En kronglete vei til autorisasjon som sykepleier i kommunehelsetjenesten. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 8.

Dahl, Kari; Nortvedt, Line; Schröder, Judith; Bjørnnes, Ann Kristin (2022). Internationally educated nurses and resilience: A systematic literature review. International Nursing Review . Vol. 69.

Dahl, Kari; Bjørnnes, Ann Kristin; Lohne, Vibeke; Nortvedt, Line (2021). Motivation, Education, and Expectations: Experiences of Philippine Immigrant Nurses. Sage Open . Vol. 11.

Nortvedt, Line; Lohne, Vibeke; Dahl, Kari (2019). A courageous journey:Experiences of migrant Philippine nurses in Norway. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 29.

Dahl, Kari; Lohne, Vibeke; Nortvedt, Line (2019). "Helsevesenet trenger vår kompetanse-hvorfor ikke bruke den?"En kvalitativ studie av filippinske sykepleieres opplevelse av veien til autorisasjon i Norge. Nordisk tidsskrift for helseforskning .

Dahl, Kari (2018). Sykepleiere fra land utenfor EU/EØS og deres møte med Helse-Norge. Debesay, Jonas; Tschudi-Madsen, Christine (Ed.). Migrasjon, helse og profesjon. kap.12. p. 194-209. Gyldendal Akademisk.

Dahl, Kari; Dahlen, Kirsti Jæger; Larsen, Kristian; Lohne, Vibeke (2017). Conscientious and proud but challenged as a stranger: Immigrant nurses perception and description of the Norwegian healthcare system. Nordic journal of nursing research . Vol. 37.

Dahl, Kari; Skaug, Eli-Anne (2011). Kliniske vurderingsprosesser og dokumentasjon av sykepleie. Kristoffersen, Nina M.J.; Nortvedt, Finn; Skaug, Eli-Anne (Ed.). Grunnleggende behov. Kap.9. p. 15-60. Gyldendal Akademisk.

Dahl, Kari; Julnes, Signe Gunn; Vatne, Solfrid (2008). Den glemte anamnesen ... er det samsvar mellom pasientens opplevelse av egen helse og sykepleierens dokumentsjon i den elektroniske pasientjournalen?. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning . Vol. 10.

Dahl, Kari; Dahl, Kari; Heggdal, Kristin; Standal, Sølvi (2006). Omvårdnadsdokumentation. Grundläggande omvårdnad / Nina Jahren Kristoffersen, Finn Nortvedt och Eli-Anne Skaug (red.). laerebok. p. 102-105. Liber.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete