English version
Daniela Lillekroken

Daniela Lillekroken

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emner

Aldring   Etikk   Rehabilitering   Deltagende observasjon   Eldreomsorg   Demens   Kvalitative forskningsmetoder   Ernæring / nutrisjon   Sykepleie   Pasienter   Sykehjem   Geriatri   Salutogenese   Pårørende   Verdighet   Demensomsorg   Fokusgruppe

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Gulestø, Ragnhild; Lillekroken, Daniela; Halvorsrud, Liv Torill; Bjørge, Heidi (2023). Different senses of one’s place: Exploring social adjustment to home-based care services among family caregivers from minority ethnic backgrounds who have relatives living with dementia. 19 s. Dementia .

Stanescu-Yadav, Diana-Nicoleta; Lillekroken, Daniela (2023). Nurse preceptors' perceptions of the fundamentals of nursing knowledge gained by students in clinical rotations at nursing homes: A qualitative study. Journal of Professional Nursing . Vol. 44.

Stanescu-Yadav, Diana Nicoleta; Lillekroken, Daniela (2022). Nurse preceptors' experiences of promoting and teaching fundamental care to undergraduate nursing students: A qualitative study. 13 s. Journal of Advanced Nursing .

Gulestø, Ragnhild; Lillekroken, Daniela; Bjørge, Heidi; Halvorsrud, Liv (2021). Interactions between healthcare personnel and family caregivers of people with dementia from minority ethnic backgrounds in home-based care—An explorative qualitative study. Journal of Advanced Nursing . Vol. 78.

Lillekroken, Daniela; Halvorsrud, Liv Torill; Gulestø, Ragnhild; Bjørge, Heidi (2021). Family caregivers’ experiences of providing care for family members from minority ethnic groups living with dementia: A qualitative systematic review. 17 s. Journal of Clinical Nursing (JCN) .

Mortensen, Anne Helene; Stojiljkovic, Marko; Lillekroken, Daniela (2021). Strategies to manage cognitive dissonance when experiencing resistiveness to care in people living with dementia: A qualitative stud. Journal of Advanced Nursing . Vol. 78.

Lillekroken, Daniela (2021). Slow nursing - salutogen omsorg i langtidshjem. Hedlund, Marianne; Ingstad, Kari; Moe, Aud (Red.). God helse : kunnskap for framtidens kommunehelsetjeneste. 5. s. 93-110. Universitetsforlaget.

Worum, Hilde; Lillekroken, Daniela; Roaldsen, Kirsti Skavberg; Ahlsen, Birgitte; Bergland, Astrid (2020). Reflections of older people about their experience of fall prevention exercise in the community- a qualitative study exploring evidence-based practice. BMC Public Health . Vol. 20.

Worum, Hilde; Lillekroken, Daniela; Roaldsen, Kirsti Skavberg; Ahlsen, Birgitte; Bergland, Astrid (2020). Physiotherapists’ perceptions of challenges facing evidence-based practice and the importance of environmental empowerment in fall prevention in the municipality – a qualitative study. BMC Geriatrics . Vol. 20.

Worum, Hilde; Lillekroken, Daniela; Ahlsen, Birgitte; Roaldsen, Kirsti Skavberg; Bergland, Astrid (2020). Otago exercise programme—from evidence to practice: a qualitative study of physiotherapists’ perceptions of the importance of organisational factors of leadership, context and culture for knowledge translation in Norway. BMC Health Services Research . Vol. 20.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig