English version
Daniela Lillekroken

Daniela Lillekroken

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emner

Aldring   Etikk   Rehabilitering   Deltagende observasjon   Eldreomsorg   Demens   Kvalitative forskningsmetoder   Ernæring / nutrisjon   Sykepleie   Pasienter   Sykehjem   Geriatri   Salutogenese   Pårørende   Verdighet   Demensomsorg   Fokusgruppe

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Gilbert, Rachel; Lillekroken, Daniela (2023). Caring to the End: An Empirical Application of Swanson’s Caring Theory to the End-of-Life Care. Advances in Nursing Science.

Gulestø, Ragnhild; Lillekroken, Daniela; Halvorsrud, Liv Torill; Bjørge, Heidi (2023). Different senses of one’s place: Exploring social adjustment to home-based care services among family caregivers from minority ethnic backgrounds who have relatives living with dementia. Dementia. Vol. 22.
https://doi.org/10.1177/14713012221148528

Stanescu-Yadav, Diana-Nicoleta; Lillekroken, Daniela (2023). Nurse preceptors' perceptions of the fundamentals of nursing knowledge gained by students in clinical rotations at nursing homes: A qualitative study. Journal of Professional Nursing. Vol. 44.
https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2022.11.005

Stanescu-Yadav, Diana Nicoleta; Lillekroken, Daniela (2022). Nurse preceptors' experiences of promoting and teaching fundamental care to undergraduate nursing students: A qualitative study. 13 s. Journal of Advanced Nursing.
https://doi.org/10.1111/jan.15372

Gulestø, Ragnhild; Lillekroken, Daniela; Bjørge, Heidi; Halvorsrud, Liv (2021). Interactions between healthcare personnel and family caregivers of people with dementia from minority ethnic backgrounds in home-based care—An explorative qualitative study. Journal of Advanced Nursing. Vol. 78.
https://doi.org/10.1111/jan.15101

Mortensen, Anne Helene; Stojiljkovic, Marko; Lillekroken, Daniela (2021). Strategies to manage cognitive dissonance when experiencing resistiveness to care in people living with dementia: A qualitative stud. Journal of Advanced Nursing. Vol. 78.
https://doi.org/10.1111/jan.15030

Lillekroken, Daniela; Halvorsrud, Liv Torill; Gulestø, Ragnhild; Bjørge, Heidi (2021). Family caregivers’ experiences of providing care for family members from minority ethnic groups living with dementia: A qualitative systematic review. 17 s. Journal of Clinical Nursing (JCN).
https://doi.org/10.1111/jocn.16127

Lillekroken, Daniela (2021). Slow nursing - salutogen omsorg i langtidshjem. Hedlund, Marianne; Ingstad, Kari; Moe, Aud (Red.). God helse : kunnskap for framtidens kommunehelsetjeneste. s. 93-110. Universitetsforlaget.

Worum, Hilde; Lillekroken, Daniela; Roaldsen, Kirsti Skavberg; Ahlsen, Birgitte; Bergland, Astrid (2020). Physiotherapists’ perceptions of challenges facing evidence-based practice and the importance of environmental empowerment in fall prevention in the municipality – a qualitative study. BMC Geriatrics. Vol. 20.
https://doi.org/10.1186/s12877-020-01846-8

Gulestø, Ragnhild; Halvorsrud, Liv Torill; Bjørge, Heidi; Lillekroken, Daniela (2020). ‘The desire for a harmonious interaction’: A qualitative study of how healthcare professionals in community‐based dementia teams perceive their role in reaching and supporting family caregivers from minority ethnic backgrounds. Journal of Clinical Nursing (JCN). Vol. 31.
https://doi.org/10.1111/jocn.15518

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig