English version
André Bachke

André Bachke

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bjørge, Heidi ; Gunnheim, Niklas; Bachke, André ; Anker-Rasch, Celina; Sheikoleslami, Rohangez ; Finstad, Ann-Kristin ; Karterud, Dag ; Halvorsrud, Liv Torill ; Lohne, Vibeke ; Sæterstrand, Torill Margaret (2023). The solitary and uncertain learning process: A qualitative study of nursing students’ experiences in the initial phase of the COVID-19 pandemic. Teaching and Learning in Nursing. Vol. 18.
https://doi.org/10.1016/j.teln.2023.05.005Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig