English version
Torill Margaret Sæterstrand

Torill Margaret Sæterstrand

Kort om

Torill Margaret Sæterstrand er psykiatrisk sykepleier og sykepleielærer med hovedfag i helsefag med fordypning i helsepsykologi fra Universitetet i Bergen (UIB). Hun har et hovedfag ved det medisinske og psykologiske fakultet fra UIB med tema Brukermedvirkning og samhandling innen det kommunale psykiske helsearbeidet. Hun er ansatt som dosent, og har flere års erfaring fra undervisning og veiledning i psykisk helsearbeid til studenter på bachelor-, videreutdannings- og masternivå. Hun har internasjonal erfaring fra Vejle Sygepleierutdanning i Danmark og University of Kemi i Finland. Siden da har hun fortsatt med forskersamarbeid i praksisveiledning, pedagogikk, psykisk helsearbeid, kommunale helsetjenester og hjemmesykepleie. Arbeider med problemstillinger innen psykisk helsearbeid og rus om grunnleggende behov hos mennesker med psykisk lidelse, spesielt hos voksne og eldre pasienter, hovedsakelig i kommunehelsetjenesten. Hun har erfaring fra samarbeidsprosjekter om praksisveiledning i kommunehelsetjenesten, i sykehjem, spesialisthelsetjenesten, hjemmesykepleie og Helsehus.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Psykisk helsearbeid

Kommunehelsetjeneste

Hjemmesykepleie

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emner

Psykisk helsearbeid   Kommunehelsetjenester   Hjemmesykepleie

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Bjørge, Heidi ; Gunnheim, Niklas ; Bachke, André ; Anker-Rasch, Celina; Sheikoleslami, Rohangez ; Finstad, Ann-Kristin ; Karterud, Dag ; Halvorsrud, Liv Torill ; Lohne, Vibeke ; Sæterstrand, Torill Margaret (2023). The solitary and uncertain learning process: A qualitative study of nursing students’ experiences in the initial phase of the COVID-19 pandemic. Teaching and Learning in Nursing. Vol. 18.
https://doi.org/10.1016/j.teln.2023.05.005

Holmen, Heidi ; Flølo, Tone Nygaard ; Tørris, Christine ; Løyland, Borghild ; Almendingen, Kari ; Bjørnnes, Ann Kristin ; Albertini Früh, Elena ; Grov, Ellen Karine ; Helseth, Sølvi ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Malambo, Rosah ; Misvær, Nina ; Rasalingam, Anurajee ; Riiser, Kirsti ; Sandbekken, Ida Hellum ; Schippert, Ana Carla Soares Portugal ; Sparboe-Nilsen, Bente ; Bigum Sundar, Turid Kristin ; Sæterstrand, Torill Margaret ; Utne, Inger ; Valla, Lisbeth ; Winger, Anette ; Torbjørnsen, Astrid (2023). Unpacking the Public Health Triad of Social Inequality in Health, Health Literacy, and Quality of Life—A Scoping Review of Research Characteristics. 19 s. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 21.
https://doi.org/10.3390/ijerph21010036

Nylén-Eriksen, Mats ; Lara Cabrera, Mariela Loreto; Grov, Ellen Karine ; Skarsvaag, Hanne; Lie, Irene; Dahl-Michelsen, Tone ; Sæterstrand, Torill Margaret ; Mandahl, Arthur; Hafstad, Hege; Lersveen, Mona Breding; Bjørnnes, Ann Kristin (2022). Fighting the waves; Covid-19 family life interference in a neurodevelopmental disorder-caregiver population. BMC Health Services Research. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12913-022-07836-3

Sæterstrand, Torill Margaret ; Blomberg, Karin ; Finstad, Ann-Kristin ; Sheikoleslami, Rohangez ; Bjørge, Heidi ; Halvorsrud, Liv ; Karterud, Dag (2021). Caring, Learning and Learning Environment in the Early Stage of the Pandemic. "I want to become a nurse to contribute to society!" Nursing students experiences 3 months into a pandemic-views on study situation and thoughts on a future in nursing. International Journal of Caring Sciences (IJCS). Vol. 14.
https://hdl.handle.net/11250/2827165

Bjørnnes, Ann Kristin ; Torbjørnsen, Astrid ; Valeberg, Berit Taraldsen ; Sparboe-Nilsen, Bente ; Sandbekken, Ida Hellum ; Almendingen, Kari ; Leegaard, Marit; Ravn, Ingrid Helen ; Sæterstrand, Torill Margaret ; Løyland, Borghild ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Fagerlund, Bettina Holmberg; Valla, Lisbeth ; Misvær, Nina ; Riiser, Kirsti ; Utne, Inger ; Rostad, Hanne Marie ; Winger, Anette ; Albertini Früh, Elena ; Holmen, Heidi ; Ribu, Lis ; Helseth, Sølvi ; Grov, Ellen Karine (2021). What is Known About Students and Sleep: Systematic Review and Evidence Map. 11 s. Sage Open. Vol. 11.
https://doi.org/10.1177/21582440211032162

Holmen, Heidi ; Riiser, Kirsti ; Løyland, Borghild ; Sandbekken, Ida Hellum ; Almendingen, Kari ; Andenæs, Randi ; Bjørnnes, Ann Kristin ; Fagerlund, Bettina Holmberg; Albertini Früh, Elena ; Helseth, Sølvi ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Leegaard, Marit; Misvær, Nina ; Pallesen, Ståle; Rasalingam, Anurajee ; Ravn, Ingrid Helen ; Ribu, Lis ; Rostad, Hanne Marie ; Nilsen, Bente ; Sæterstrand, Torill Margaret ; Torbjørnsen, Astrid ; Utne, Inger ; Valeberg, Berit Taraldsen ; Valla, Lisbeth ; Winger, Anette ; Grov, Ellen Karine (2021). Students’ top 10 priorities of research uncertainties on students’ sleep: a pragmatic James Lind Alliance approach. 9 s. BMJ Open. Vol. 11.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-043697

Sæterstrand, Torill Margaret (2020). Organisering og interaksjon i team som ivaretar døgnkontinuerlig omsorg til hjemmeboende. Geriatrisk sykepleie.

Sæterstrand, Torill Margaret ; Rudolfsson, Gudrun (2019). Using a Reflective Attitude when Meeting Older Chronically Ill Patients Care Needs in Home Care Nursing. International Journal of Caring Sciences (IJCS). Vol. 12.
https://hdl.handle.net/11250/2658850

Sæterstrand, Torill Margaret ; Minde, Gunn Tove (2017). The Meaning of Healthy Life Period for Older People after Serious Illness: A Regional Study of Four Participants in the Age of 70-92 Living in the Arctic Region of Norway. 5 s. Journal of Community and Public Health Nursing.
https://doi.org/10.4172/2471-9846.1000203

Holm, Solrun; Mathisen, Terje Andreas; Sæterstrand, Torill Margaret ; Brinchmann, Berit Støre (2017). Allocation of home care services by municipalities in Norway: a document analysis. BMC Health Services Research. Vol. 17.
https://doi.org/10.1186/s12913-017-2623-3

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig