English version
Karin Blomberg

Karin Blomberg

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emner

Praksisbasert forskning

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Sæterstrand, Torill Margaret; Blomberg, Karin; Finstad, Ann-Kristin; Sheikoleslami, Rohangez; Bjørge, Heidi; Halvorsrud, Liv; Karterud, Dag (2021). Caring, Learning and Learning Environment in the Early Stage of the Pandemic. "I want to become a nurse to contribute to society!" Nursing students experiences 3 months into a pandemic-views on study situation and thoughts on a future in nursing. International Journal of Caring Sciences (IJCS) . Vol. 14.
https://hdl.handle.net/11250/2827165

Christiansen, Bjørg; Averlid, Gertrud M; Baluyot, Cynthia; Blomberg, Karin; Eikeland, Anne; Finstad, Ingrid Rachel Strand; Holm Larsen, Monica; Lindeflaten, Katrin (2020). Challenges in the assessment of nursing students in clinical placements: Exploring perceptions among nurse mentors. Nursing Open .

Blomberg, Karin; Baluyot, Cynthia (2019). Vurdering av andreårsstudenter i hjemmebaserte tjenester - en utfordrende oppgave. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Red.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. Kapittel 6. s. 99-110. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig