English version
Katrin Lindeflaten

Katrin Lindeflaten

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Lillekroken, Daniela ; Kvalvaag, Heidi M.; Lindeflaten, Katrin ; Flølo, Tone Nygaard ; Krogstad, Kristine ; Hessevaagbakke, Elisabeth (2024). Educating the nurses of tomorrow: exploring first-year nursing students’ reflections on a one-week senior peer-mentor supervised inspiration practice in nursing homes. 15 s. BMC Nursing. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12912-024-01768-5

Christiansen, Bjørg ; Blomberg, Karin ; Lindeflaten, Katrin ; Holm Larsen, Monica ; Averlid, Gertrud M; Salinas, Deborah ; Hessevaagbakke, Elisabeth (2023). Praksisveilederes erfaring med lokale læreplaner for sykepleierstudenter. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.7557/14.6860

Lindeflaten, Katrin ; Christiansen, Bjørg ; Aamold, Kristin; Halvorsrud, Hedvig ; Espe, Kristin Isabella Kirkengen; Hessevaagbakke, Elisabeth (2021). Studenter på kompletterende sykepleierutdanning sine erfaringer som veiledere i et medstudentbasert studieopplegg. 13 s. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 105.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2021-02-09

Christiansen, Bjørg ; Averlid, Gertrud M; Baluyot, Cynthia; Blomberg, Karin ; Eikeland, Anne ; Finstad, Ingrid Rachel Strand ; Holm Larsen, Monica ; Lindeflaten, Katrin (2020). Challenges in the assessment of nursing students in clinical placements: Exploring perceptions among nurse mentors. 8 s. Nursing Open.
https://doi.org/10.1002/nop2.717

Løyland, Borghild ; Peveri, Anne Marthe; Hessevaagbakke, Elisabeth ; Taasen, Inger; Lindeflaten, Katrin (2019). Students’ Observations of Hand Hygiene in Nursing homes using the Five Moments of Hand Hygiene. Journal of Clinical Nursing (JCN).
https://doi.org/10.1111/jocn.15136

Lindeflaten, Katrin ; Christiansen, Bjørg (2019). Praksisveilederes utfordringer med å vurdere sykepleierstudenter i spesialisthelsetjenesten. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Red.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. s. 129-145. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig