English version
Bjørg Christiansen

Bjørg Christiansen

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Battin, Gudrun Songøygard; Romsland, Grace Inga; Christiansen, Bjørg (2022). Diminishing pain stigma: patient perceptions of encounters with interprofessional teams in biopsychosocial pain rehabilitation. Annals of Medicine . Vol. 54.
https://hdl.handle.net/11250/3026958

Hilleren, Inger Helen Sekse; Christiansen, Bjørg; Bjørk, Ida Torunn (2022). Learning practical nursing skills in simulation centers – A narrative review. International Journal of Nursing Studies Advances (IJNS Advances) . Vol. 4.
http://hdl.handle.net/10852/100620

Heggestad, Anne Kari Tolo; Konow-Lund, Anne-Sophie; Christiansen, Bjørg; Nortvedt, Per (2022). A vulnerable journey towards professional empathy and moral courage. Nursing Ethics .
http://hdl.handle.net/10852/94228

Konow-Lund, Anne-Sophie; Christiansen, Bjørg; Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per (2021). Sykepleierstudentens empati i møte med sårbare pasienter. Klinisk Sygepleje . Vol. 35.

Christiansen, Bjørg; Slomic, Mirela (2021). Negotiating Goals: Exploring the Dialogue Between Professionals and Patients in Team-Meetings. 23 s. Professions and Professionalism . Vol. 11.

Lindeflaten, Katrin; Christiansen, Bjørg; Aamold, Kristin; Halvorsrud, Hedvig; Espe, Kristin Isabella Kirkengen; Hessevaagbakke, Elisabeth (2021). Studenter på kompletterende sykepleierutdanning sine erfaringer som veiledere i et medstudentbasert studieopplegg. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 105.

Battin, Gudrun Songøygard; Romsland, Grace Inga; Christiansen, Bjørg (2021). The puzzle of therapeutic emplotment: creating a shared clinical plot through interprofessional interaction in biopsychosocial pain rehabilitation. Social Science and Medicine . Vol. 277.

Christiansen, Bjørg; Averlid, Gertrud M; Baluyot, Cynthia; Blomberg, Karin; Eikeland, Anne; Finstad, Ingrid Rachel Strand; Holm Larsen, Monica; Lindeflaten, Katrin (2020). Challenges in the assessment of nursing students in clinical placements: Exploring perceptions among nurse mentors. Nursing Open .

Christiansen, Bjørg; Holmberg, Vigdis; Erichsen, Torunn; Vågan, Andre (2020). Helsepedagogikk – fra begrep til praksis i helsefagutdanninger: Hva kjennetegner studentenes erfaringer?. UNIPED .

Finstad, Ingrid Rachel Strand; Christiansen, Bjørg (2019). Læresituasjoner og prosessvurdering i praksisstudier på sykehjem I: Vurdering av kompetanse i praksisstudier - en vitenskapelig antologi. ISBN: 978-82-05-51404-1. 12 s. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig