English version
Deborah Salinas

Deborah Salinas

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Christiansen, Bjørg ; Blomberg, Karin ; Lindeflaten, Katrin ; Holm Larsen, Monica ; Averlid, Gertrud M; Salinas, Deborah ; Hessevaagbakke, Elisabeth (2023). Praksisveilederes erfaring med lokale læreplaner for sykepleierstudenter. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.7557/14.6860

Averlid, Gertrud M; Salinas, Deborah (2022). Forventninger til sykepleielærerens rolle i praksisstudier – en oversiktsstudie. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2022.90913Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig