English version
Elisabeth Hessevaagbakke

Elisabeth Hessevaagbakke

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Christiansen, Bjørg; Blomberg, Karin ; Lindeflaten, Katrin ; Holm Larsen, Monica ; Averlid, Gertrud M; Salinas, Deborah ; Hessevaagbakke, Elisabeth (2023). Praksisveilederes erfaring med lokale læreplaner for sykepleierstudenter. Nordisk tidsskrift for helseforskning.
https://doi.org/10.7557/14.6860

Christiansen, Bjørg; Holm Larsen, Monica ; Blomberg, Karin ; Averlid, Gertrud M; Hessevaagbakke, Elisabeth ; Lindeflaten, Katrin (2023). Utvikling av lokale læreplaner som redskap for læring og vurdering i praksisstudier. ISBN: 9788202794873. 18 s. Cappelen forlag.

Opheim, Helene Margrethe Storebø ; Furuseth, May-Tove ; Espe, Kristin Isabella Kirkengen; Hjeltnes, Bjarne ; Hessevaagbakke, Elisabeth (2021). Bioingeniørstudenter som veiledere for sykepleiestudenter i venøs blodprøvetaking. 5 s. Bioingeniøren.

Lindeflaten, Katrin ; Christiansen, Bjørg ; Aamold, Kristin; Halvorsrud, Hedvig ; Espe, Kristin Isabella Kirkengen; Hessevaagbakke, Elisabeth (2021). Studenter på kompletterende sykepleierutdanning sine erfaringer som veiledere i et medstudentbasert studieopplegg. 13 s. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 105.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2021-02-09

Torbjørnsen, Astrid ; Hessevaagbakke, Elisabeth ; Grov, Ellen Karine ; Bjørnnes, Ann Kristin (2021). Enhancing students learning experiences in nursing programmes: An integrated review. 7 s. Nurse Education in Practice. Vol. 52.
https://doi.org/10.1016/j.nepr.2021.103038

Løyland, Borghild ; Peveri, Anne Marthe; Hessevaagbakke, Elisabeth ; Taasen, Inger; Lindeflaten, Katrin (2019). Students’ Observations of Hand Hygiene in Nursing homes using the Five Moments of Hand Hygiene. Journal of Clinical Nursing (JCN).
https://doi.org/10.1111/jocn.15136

Hessevaagbakke, Elisabeth ; Christiansen, Bjørg (2019). Hvordan kan praksisveileder vurdere studentenes pedagogiske kompetanse i relasjon til pasienter?. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Red.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. s. 219-230. Gyldendal Akademisk.

Havnes, Anton ; Christiansen, Bjørg ; Bjørk, Ida Torunn; Hessevaagbakke, Eva Elisabeth (2016). Peer learning in higher education:Patterns of talk and interaction in skills centre simulation. Learning, Culture and Social Interaction. Vol. 8.
https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2015.12.004

Bjørk, Ida Torunn; Christiansen, Bjørg ; Havnes, Anton ; Hessevaagbakke, Eva Elisabeth (2015). Exploring the black box of practical skill learning in the clinical skills center. Journal of Nursing Education and Practice (JNEP). Vol. 5.
https://doi.org/10.5430/jnep.v5n11p131

Hessevaagbakke, Elisabeth ; Johansen, Anne Grethe; Gudjonsdottir, Solveig; Christiansen, Bjørg (2013). Praksisveilederens funksjon i et medstudentbasert studieopplegg i klinikken. Nordisk sygeplejeforskning. Vol. 3.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig