English version
Anton Havnes

Anton Havnes

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk   Pedagogiske fag

Emner

Høyere utdanning   Profesjonsutdanning   Formativ vurdering   Arbeidsplasslæring   Kulturhistorisk virksomhetsteori   Situert læring

Forskningsprosjekter

  • Utdanningsbarnehager

    Innovasjonsprosjektet er organisert rundt begrepet utdanningsbarnehager, og bygger på tanken om at kvalitetsheving av profesjonsutdanninger best skjer i nært samarbeid med profesjonsfeltet. Prosjektet søker å skape innovative samarbeidsrelasjoner mellom utdanning og profesjonsfelt.

Vitenskapelige publikasjoner

Finstad, Ingrid Rachel Strand ; Knutstad, Unni ; Havnes, Anton ; Sagbakken, Mette (2022). The paradox of an expected level: The assessment of nursing students during clinical practice – A qualitative study. 7 s. Nurse Education in Practice. Vol. 61.
https://doi.org/10.1016/j.nepr.2022.103332

Havnes, Anton (2021). Kunnskapsområdene i barnehagelærerutdanningen – en umulig modell? Utfordringer ved faglig integrasjon og profesjonsretting. 18 s. Nordic Studies in Education. Vol. 41.
https://doi.org/10.23865/NSE.V41.2356

Havnes, Anton (2018). ECEC Professionalization?challenges of developing professional standards. European Early Childhood Education Research Journal. Vol. 26.
https://doi.org/10.1080/1350293X.2018.1522734

Ravik, Monika; Havnes, Anton ; Bjørk, Ida Torunn (2017). Conditions affecting the performance of peripheral vein cannulation during hospital placement: a case study. 10 s. Nursing Research and Practice. Vol. 2017.
https://doi.org/10.1155/2017/9748492

Ravik, Monika; Havnes, Anton ; Bjørk, Ida Torunn (2017). Defining and comparing learning actions in two simulation modalities: Students training on a latex arm and on each other's arms. Journal of Clinical Nursing (JCN). Vol. 26.
https://doi.org/10.1111/jocn.13748

Caspersen, Joakim; Havnes, Anton ; Smeby, Jens-Christian (2017). Profesjonskvalifisering i arbeid og etterutdanning. Mausethagen, Sølvi; Smeby, Jens-Christian (Red.). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. s. 118-129. Universitetsforlaget.

Prøitz, Tine Sophie; Havnes, Anton ; Briggs, Mary; Scott, Ian (2017). Learning outcomes in professional contexts in higher education. European Journal of Education. Vol. 52.
https://doi.org/10.1111/ejed.12207

Zlatanovic, Tatjana; Tveiten, Sidsel ; Havnes, Anton (2016). Nurse Teachers perceived competencies in the context of students first clinical placements: a qualitative study. Journal of Nursing Education and Practice (JNEP). Vol. 7.
https://doi.org/10.5430/jnep.v7n1p32

Havnes, Anton ; Christiansen, Bjørg ; Bjørk, Ida Torunn; Hessevaagbakke, Eva Elisabeth (2016). Peer learning in higher education:Patterns of talk and interaction in skills centre simulation. Learning, Culture and Social Interaction. Vol. 8.
https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2015.12.004

Zlatanovic, Tatjana; Havnes, Anton ; Tveiten, Sidsel (2016). Nurse teachers' perceived competencies in the context of students'first clinical placements: A qualitative study. 13 s. Journal of Nursing Education and Practice (JNEP). Vol. 7.
https://doi.org/10.5430/jnep.v7n1p32

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig