English version
Karen Marie Eid Kaarby

Karen Marie Eid Kaarby

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk

Emner

Kroppslig lek ute i naturen   Orientering opplæring   Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning

Forskningsprosjekter

  • Utdanningsbarnehager

    Innovasjonsprosjektet er organisert rundt begrepet utdanningsbarnehager, og bygger på tanken om at kvalitetsheving av profesjonsutdanninger best skjer i nært samarbeid med profesjonsfeltet. Prosjektet søker å skape innovative samarbeidsrelasjoner mellom utdanning og profesjonsfelt.

Vitenskapelige publikasjoner

Kaarby, Karen Marie Eid ; Tandberg, Cato (2023). ITERS and ECERS as tools for developing quality in physical activity and science in ECEC. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN).
https://hdl.handle.net/11250/3119593

Kaarby, Karen Marie Eid ; Tandberg, Cato (2021). Bevegelsesglede og naturfaglig utforskning i sentrumsbarnehager - et mulig oppdrag?. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Red.). Barn i by . s. 99-118. Universitetsforlaget.

Jørgensen-Vittersø, Kari Anne ; Kaarby, Karen Marie Eid (2021). På spor etter drabantbyens steder for barns lek og bevegelse. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Red.). Barn i by . s. 219-245. Universitetsforlaget.

Kaarby, Karen Marie Eid ; Lindboe, Inger Marie (2020). Læring i partnerskap: Praksislæreres erfaringer fra innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehager. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 104.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2020-01-04

Lindboe, Inger Marie ; Kaarby, Karen Marie Eid (2019). Praksisperioder som læringsfellesskap. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. s. 197-217. Universitetsforlaget.

Tandberg, Cato ; Kaarby, Karen Marie Eid (2019). Ute er de, men hva gjør barn under tre år ute i barnehagen?. Nordisk barnehageforskning. Vol. 18.
https://doi.org/10.7577/nbf.2626

Kaarby, Karen Marie Eid ; Tandberg, Cato (2019). Lek og læring i utetiden, bevegelseslek og naturfaglig utforskning?. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Red.). Blikk for barn. s. 141-164. Fagbokforlaget.

Tandberg, Cato ; Kaarby, Karen Marie Eid (2018). ITERS-R as a tool for improving quality in Norwegian ECEC settings: A critical reflection. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN). Vol. 13.
https://etenjournal.com/2020/02/07/461/

Tandberg, Cato ; Kaarby, Karen Marie Eid (2017). The belife in outdoor play and learning. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN). Vol. 12.
https://etenjournal.com/2020/02/07/the-belief-in-o

Kaarby, Karen Marie Eid ; Lindboe, Inger Marie (2016). The workplace as learning environment in early childhood teacher education: an investigation of work-based education. Higher Education Pedagogies. Vol. 1.
https://doi.org/10.1080/23752696.2015.1134207

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig