English version
Karen Marie Eid Kaarby

Karen Marie Eid Kaarby

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk

Emner

Kroppslig lek ute i naturen   Orientering opplæring   Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning

Forskningsprosjekter

  • Utdanningsbarnehager

    Innovasjonsprosjektet er organisert rundt begrepet utdanningsbarnehager, og bygger på tanken om at kvalitetsheving av profesjonsutdanninger best skjer i nært samarbeid med profesjonsfeltet. Prosjektet søker å skape innovative samarbeidsrelasjoner mellom utdanning og profesjonsfelt.

Vitenskapelige publikasjoner

Kaarby, Karen Marie Eid; Tandberg, Cato (2023). ITERS and ECERS as tools for developing quality in physical activity and science in ECEC. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN) .
https://www.researchgate.net/profile/Cato-Tandberg...

Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Kaarby, Karen Marie Eid (2021). På spor etter drabantbyens steder for barns lek og bevegelse. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Red.). Barn i by. 13. s. 219-245. Universitetsforlaget.

Kaarby, Karen Marie Eid; Tandberg, Cato (2021). Bevegelsesglede og naturfaglig utforskning i sentrumsbarnehager - et mulig oppdrag?. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Red.). Barn i by. kap 6. s. 99-118. Universitetsforlaget.

Kaarby, Karen Marie Eid; Lindboe, Inger Marie (2020). Læring i partnerskap: Praksislæreres erfaringer fra innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehager. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 104.

Lindboe, Inger Marie; Kaarby, Karen Marie Eid (2019). Praksisperioder som læringsfellesskap. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 12. s. 197-217. Universitetsforlaget.

Kaarby, Karen Marie Eid; Tandberg, Cato (2019). Lek og læring i utetiden, bevegelseslek og naturfaglig utforskning?. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Red.). Blikk for barn. Artikkel 7. s. 141-164. Fagbokforlaget.

Tandberg, Cato; Kaarby, Karen Marie Eid (2019). Ute er de, men hva gjør barn under tre år ute i barnehagen?. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 18.
https://hdl.handle.net/11250/2648794

Tandberg, Cato; Kaarby, Karen Marie Eid (2018). ITERS-R as a tool for improving quality in Norwegian ECEC settings: A critical reflection. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN) . Vol. 13.
https://etenjournal.com/2020/02/07/461/

Tandberg, Cato; Kaarby, Karen Marie Eid (2017). The belife in outdoor play and learning. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN) . Vol. 12.
https://etenjournal.com/2020/02/07/the-belief-in-o...

Kaarby, Karen Marie Eid; Lindboe, Inger Marie (2016). The workplace as learning environment in early childhood teacher education: an investigation of work-based education. Higer Education Pedagogies . Vol. 1.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig