English version
Mari Sandbakken

Mari Sandbakken

Vitenskapelige publikasjoner

Sandbakken, Mari (2021). Fjæra som arena for lek og læring. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Red.). Barn i by. 2. s. 41-55. Universitetsforlaget.

Tandberg, Cato; Byhring, Anne Kristine; Sandbakken, Mari (2021). Broer og naturfaglige samtaler. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Red.). Barn i by. kapittel 11. s. 183-200. Universitetsforlaget.

Vik, Unni; Botnen, Synnøve Smebye; Sandbakken, Mari (2021). Artar som kan skape tilhøyrsle til natur på barnehagen sitt uteområde. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Red.). Barn i by. Kapittel 5. s. 85-98. Universitetsforlaget.

Sandbakken, Mari; Vik, Unni; Botnen, Synnøve Smebye (2021). Dyr i byen. Barns muligheter til å oppleve dyr og dyreliv i byen. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Red.). Barn i by. Kapittel 4. s. 71-83. Universitetsforlaget.

Sandbakken, Mari; Ebbesson, Lars O.E.; Stefansson, Sigurd Olav; Helvik, Jon Vidar (2012). Isolation and characterization of melanopsin photoreceptors of atlantic salmon (Salmo salar). Journal of Comparative Neurology . Vol. 520.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig