English version
Mari Sandbakken

Mari Sandbakken

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Botnen, Synnøve Smebye ; Sandbakken, Mari (2023). Påstandsspill som et verktøy i undervisning om bærekraftig utvikling i barnehagelærerutdanningen. Nordisk barnehageforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.23865/nbf.v19.347

Sandbakken, Mari ; Vik, Unni ; Botnen, Synnøve Smebye (2021). Dyr i byen. Barns muligheter til å oppleve dyr og dyreliv i byen. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Red.). Barn i by . s. 71-83. Universitetsforlaget.

Tandberg, Cato ; Byhring, Anne Kristine ; Sandbakken, Mari (2021). Broer og naturfaglige samtaler. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Red.). Barn i by . s. 183-200. Universitetsforlaget.

Sandbakken, Mari (2021). Fjæra som arena for lek og læring. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Red.). Barn i by . s. 41-55. Universitetsforlaget.
https://doi.org/372.1384

Vik, Unni ; Botnen, Synnøve Smebye ; Sandbakken, Mari (2021). Artar som kan skape tilhøyrsle til natur på barnehagen sitt uteområde. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Red.). Barn i by . s. 85-98. Universitetsforlaget.

Sandbakken, Mari ; Ebbesson, Lars O.E.; Stefansson, Sigurd Olav; Helvik, Jon Vidar (2012). Isolation and characterization of melanopsin photoreceptors of atlantic salmon (Salmo salar). 18 s. Journal of Comparative Neurology. Vol. 520.
https://doi.org/10.1002/cne.23125Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig