English version
Elias Solheim

Elias Solheim

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Sandbakken, Mari ; Botnen, Synnøve Smebye ; Kaarby, Karen Marie Eid ; Solheim, Elias (2023). Enhanced use of the kindergarten as learning environment and peer-assessments to strengthen the student's learning processes. NERA-kongressen . Nordisk forening for pedagogisk forskning.

Vik, Unni ; Fønnebø, Bente ; Langholm, Guri ; Skaug, Hilde Nancy; Neegaard, Henrik ; Sandbakken, Mari ; Osnes, Heid ; Byhring, Anne Kristine ; Hagen, Anikke ; Jørgensen, Kari-Anne ; Synnes, Kari; Botnen, Synnøve Smebye ; Solheim, Elias ; Tuset, Elly Herikstad (2019). Plastdekke i barns lekemiljøer - til beste for hvem?. barnehage.no.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig