English version
Bente Fønnebø

Bente Fønnebø

Kort om

Tegner, arkeolog, barnehagelærer m/spesialpedagogikk, master i tegning, KIO, master i arkeologi, UIO. Forskning: Spesialområde: barnetegning, tegning, rom og fysiske miljø, arkitektur, spontantegning og kunstneriske uttrykksmåter. Bakgrunn: fagbokforfatter, profesjonell tegner og barnehagelærer med fordypning i spesialpedagogikk, leire, tegning og kunsthistorie. Profesjonrettet forskning knyttet til verksted og kunstfaglig kompetanse. I fagkretsen inngår museumskunnskap, gjenstandsteknologi, materialkunnskap og landskaps- og stedsanalyse, og analyseverktøy for barnehagens fysiske miljø, arkitektur og rom Forsker på vilkår for barns trivsel i uterom, pedagogiske og estetiske miljøer. Skrevet og vært redaktør på Samiske stemmer i barnehage og skole (2021-2023).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emner

Tegning   Barnetegning som sjanger   Kunst kultur og kreativitet   Samisk kulturarv   Småbarnspedagogikk   Barn og rom   Fremtidige læringsarenaer   Barnehagens fysiske miljø   Arkitektur arealplanlegging og rom   Visualinger av læreboka for høyere utdanning   Samisk kultur tradisjoner og historie

Vitenskapelige publikasjoner

Fønnebø, Bente ; Somby, Hege Merete; Johnsen Swart, Anne-Lise (2023). Samiske stemmer i skolen. ISBN: 978-82-02755713. 262 s. Cappelen Damm Akademisk.
https://utdanning.cappelendamm.no/_samiske-stemmer

Fønnebø, Bente (2022). Kunstneriske bevegelser i barnehagen. De yngstes formgiving, bildeskaping og verksteder. ISBN: 978-8202756239. 287 s. Cappelen Damm Akademisk.

Fønnebø, Bente ; Johnsen-Swart, Anne Lise; Jernberg, Unni (2021). Samiske stemmer i barnehagen. ISBN: 978-82-02-66461-9. 200 s. Cappelen Damm Akademisk.

Fønnebø, Bente (2021). "Joiken går i sirkel - man går ut og inn av den". Fønnebø, Bente; Johnsen-Swart, Anne Lise; Jernberg, Unni (Red.). Samiske stemmer i barnehagen. s. 148-157. Cappelen Damm Akademisk.

Fønnebø, Bente (2021). Skapingsmiljøer i by og bynære strøk. Meningsforhandling og endringsmuligheter i statiske eller dynamiske bybarnehager. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Red.). Barn i by . s. 133-152. Universitetsforlaget.

Fønnebø, Bente (2021). Dobbel kunnskap - fra et lulesamisk duodjár-perspektiv. Fønnebø, Bente; Johnsen-Swart, Anne Lise; Jernberg, Unni (Red.). Samiske stemmer i barnehagen. s. 112-121. Cappelen Damm Akademisk.

Fønnebø, Bente (2019). Å tegne sammen. ISBN: 978-82-02568-73-3. 194 s. Cappelen Damm Akademisk.

Fønnebø, Bente ; Rolfsen, Christian Nordahl (2017). Changing Areas, Spaces and Places in Kindergartens for More Playing, Learning and Exploration. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN). Vol. 12.

Fønnebø, Bente (2014). Kunstneriske bevegelser i barnehagen - de yngstes formgiving, bildeskaping og verksteder. ISBN: 9788202406271. 287 s. Cappelen Damm Akademisk.

Fønnebø, Bente ; Rolfsen, Christian Nordahl (2014). Areal til skapende lek, læring og utforskning i barnehagen. 11 s. Nordisk barnehageforskning. Vol. 7.
https://doi.org/10.7577/nbf.742

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig