English version
Kari Anne Jørgensen-Vittersø

Kari Anne Jørgensen-Vittersø

Vitenskapelige publikasjoner

Jørgensen-Vittersø, Kari Anne ; Blenkinsop, Sean; Heggen, Marianne Presthus; Neegaard, Henrik (2022). Friluftsliv and Wild Pedagogies: Building Pedagogies for Early Choldhood Education in a Time of Environmental Uncertainty. Canadian Journal of Environmental Education (CJEE). Vol. 25.
https://cjee.lakeheadu.ca/article/view/1713

Jørgensen-Vittersø, Kari Anne (2022). Friluftsliv og den frie leken. Neegaard, Henrik; Krempig, Inger Wallem (Red.). Barnehagens friluftsliv. s. 52-68. Cappelen Damm Akademisk.

Jørgensen-Vittersø, Kari Anne ; Vik, Unni (2021). Barn i by. ISBN: 9788215040936. 320 s. Universitetsforlaget.

Foyn-Bruun, Emilie Elisabeth; Jørgensen-Vittersø, Kari Anne (2021). Naturfaglig danning i barns møter med planter og forhistoriske dyr i Botanisk hage. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Red.). Barn i by . s. 171-182. Universitetsforlaget.

Jørgensen-Vittersø, Kari Anne ; Kaarby, Karen Marie Eid (2021). På spor etter drabantbyens steder for barns lek og bevegelse. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Red.). Barn i by . s. 219-245. Universitetsforlaget.

Jørgensen-Vittersø, Kari Anne (2021). From Fresh Air and Sunbathing to Wildlife and Snow Caves;"Friluftsliv" in Norwegian Primary Schools 1939-1980. Roos, Merethe; Berge, Kjell Lars; Edgren, Henrik; Hiidenmaa, Pirjo; Matthiesen, Christina (Red.). Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536–2020. s. 245-259. Brill|Sense.
https://doi.org/10.1163/9789004449558_020

Andersen, Eivind; Øvreås, Steinar; Jørgensen-Vittersø, Kari Anne ; Borch-Jenssen, Janne; Moser, Thomas (2020). Children’s physical activity level and sedentary behaviour in Norwegian early childhood education and care: effects of a staff-led cluster-randomised controlled trial. BMC Public Health. Vol. 20.
https://doi.org/10.1186/s12889-020-09725-y

Øvreås, Steinar; Andersen, Eivind; Moser, Thomas; Borch-Jenssen, Janne; Jørgensen, Kari-Anne (2020). Å styrke fysisk aktiv lek i barnehagen – evaluering av et intervensjonsdesign basert på en høy grad av personaldeltagelse. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Vol. 14.
https://doi.org/10.23865/up.v14.2090

Murtnes, Åsve; Jørgensen, Kari-Anne ; Birkeland, Inger (2019). Steder i naturen: sted, natur og materialitet på ungdomstrinnet. 14 s. Tidsskriftet UTMARK.
https://hdl.handle.net/11250/2650632

Beery, Thomas; Jørgensen, Kari Anne (2018). Children in nature: sensory engagement and the experience of biodiversity. Environmental Education Research. Vol. 24.
https://doi.org/10.1080/13504622.2016.1250149

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig