English version
Henrik Neegaard

Henrik Neegaard

Kort om

Friluftsliv
Fysisk fostring

Vitenskapelige publikasjoner

Neegaard, Henrik (2022). Friluftslivspraksis i barnehagen. Neegaard, Henrik; Krempig, Inger Wallem (Red.). Barnehagens friluftsliv. s. 17-31. Cappelen Damm Akademisk.

Krempig, Inger Wallem; Neegaard, Henrik (2022). Friluftslivets sti mot livsmestring, helse og danning. Neegaard, Henrik; Krempig, Inger Wallem (Red.). Barnehagens friluftsliv. s. 202-2010. Cappelen Damm Akademisk.

Neegaard, Henrik ; Krempig, Inger Wallem (2022). Barnehagens friluftsliv. ISBN: 9788202761301. 220 s. Cappelen Damm Akademisk.

Jørgensen-Vittersø, Kari Anne ; Blenkinsop, Sean; Heggen, Marianne Presthus; Neegaard, Henrik (2022). Friluftsliv and Wild Pedagogies: Building Pedagogies for Early Choldhood Education in a Time of Environmental Uncertainty. Canadian Journal of Environmental Education (CJEE). Vol. 25.
https://cjee.lakeheadu.ca/article/view/1713

Neegaard, Henrik (2022). Tidlige møter med natur - friluftsliv med de yngste barna. Neegaard, Henrik; Krempig, Inger Wallem (Red.). Barnehagens friluftsliv. s. 69-78. Cappelen Damm Akademisk.

Neegaard, Henrik (2021). Barnehagens friluftsliv i storbyen. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Red.). Barn i by . s. 247-259. Universitetsforlaget.

Hov, Asbjørn Magnar ; Neegaard, Henrik (2020). The potential of chest mounted action cameras in early childhood education research. 13 s. Nordic Studies in Science Education. Vol. 16.
https://doi.org/10.5617/NORDINA.7049

Hov, Asbjørn Magnar ; Neegaard, Henrik (2019). GoPro-actionkamera som dokumentasjonsverktøy i barnehagen. Fordeler, ulemper og etiske betenkeligheter. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter . s. 199-212. Cappelen Damm Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig