English version
Ardis Storm-Mathisen

Ardis Storm-Mathisen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosiologi

Emner

Kjønn   IKT   Utdanning   Forbruk   Husholdningers atferd og familieøkonomi   Hverdagsliv   Nye medier   Klær   Identitet   Barnehage   Digitalisering   Familier   Barn og unge   Praksis   Nye teknologier   Digital hverdag   Digital sårbarhet   Digital forbrukskompetanse

Land

Botswana   Danmark   Island   Norge   Sverige

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Helle-Valle, Jo ; Storm-Mathisen, Ardis (2023). Domestication theory. Reflections from the Kalahari. Hartmann, Maren (Red.). The Routledge Handbook of Media and Technology Domestication . s. 162-177. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003265931

Mainsah, Henry ; Slade, Emma; Slettemeås, Dag ; Southerton, Dale Keith ; Storm-Mathisen, Ardis (2022). Methodological innovations and challenges of research on digitally connected homes: an introduction. 4 s. Digital Creativity. Vol. 33.
https://doi.org/10.1080/14626268.2022.2138453

Slettemeås, Dag ; Storm-Mathisen, Ardis (2021). Digitalisert forbruk. Jensen, Thor Øivind; Jacobsen, Eivind; Knudsen, Morten W.; Schjelderup, Gerhard Emil (Red.). Forbrukersosiologi. s. 447-474. Fagbokforlaget.

Storm-Mathisen, Ardis (2020). New Ways of Making Ends Meet? On Batswana Women, Their Uses of the Mobile Phone – and Connections Through Education. Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis (Red.). Media Practices and Changing African Socialities - Non-Media-Centric Perspectives. s. 148-170. Berghahn Books.

Storm-Mathisen, Ardis ; Helle-Valle, Jo (2020). Botswana’s digital revolution: What’s in it?. Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis (Red.). Media Practices and Changing African Socialities - Non-Media-Centric Perspectives. s. 60-90. Berghahn Books.

Helle-Valle, Jo ; Storm-Mathisen, Ardis (2020). Introduction: A Social Science Perspective on Media practices in Africa – Social Mechanisms, Dynamics and Processes. Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis (Red.). Media Practices and Changing African Socialities - Non-Media-Centric Perspectives. s. 1-32. Berghahn Books.

Helle-Valle, Jo ; Storm-Mathisen, Ardis (2020). Media Practices and Changing African Socialities - Non-Media-Centric Perspectives. ISBN: 978-1-78920-661-6. 250 s. Berghahn Books. https://www.berghahnbooks.com/title/Helle-ValleMed

Storm-Mathisen, Ardis (2019). New media use among young Batswana - on concerns, consequences and the educational factor. Journal of African Media Studies. Vol. 11.
https://doi.org/10.1386/jams.11.2.163_1

Rosenberg, Thea Grav; Storm-Mathisen, Ardis ; Steinnes, Kamilla Knutsen ; Mainsah, Henry (2019). Skreddersøm til barnets beste? Om personvern og markedsføring på norske barns sosiale medieprofiler. Barn – forskning om barn og barndom i Norden. Vol. 37.
https://doi.org/10.5324/barn.v37i3-4.3388

Storm-Mathisen, Ardis (2018). Visual Methods in Ethnographic Fieldwork - On Learning from participants Through their Video-accounts. Forum for Development Studies. Vol. 45.
https://doi.org/10.1080/08039410.2018.1450287

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig