English version

Nye mediepraksiser i et Afrika i endring

Prosjektet tar utgangspunkt i to fakta: en relativt konsistent økonomisk vekst i Afrika gjennom de siste to desennier, og en digital medierevolusjon i den samme perioden. Prosjektets ambisjon er gjennom et utvalg case-studier i fire land (Botswana, Sør-Afrika, Zambia og DR Congo) å forstå og forklare i hvilken grad og på hvilke måter samfunnsendringene i Afrika sør for Sahara er forårsaket av medierevolusjonen som har funnet sted.

Mer informasjon om prosjektet på den engelske forskningsprosjektsiden:

New media practices in a changing Africa

 • Deltakende institusjoner

  • OsloMet – storbyuniversitetet
  • Universitetet i Oslo
  • University of Cape Town
  • London School of Economics and Political Science (LSE)
  • University of Birmingham
  • Harvard University
  • University of Botswana
 • Deltakere

  Laster inn ...