English version
Jo Helle-Valle

Jo Helle-Valle

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Globalisering   Kvantitative forskningsmetoder   Etnisitet   Nasjonalisme   Kvalitative metoder   Nye medier   Kjønn og kjønnsforskning   Utviklingsstudier   Medier i det sørlige Afrika   Kjønn og IKT   Bildeteori   Ontologi   Afrikansk politikk   Kjønn og seksualitet   Etnografisk feltarbeid   Afrikansk økonomi

Regioner

Øst-Afrika   Sørlige Afrika   Norden

Land

Botswana   Norge   Uganda   Sør-Afrika

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Helle-Valle, Jo ; Storm-Mathisen, Ardis (2023). Domestication theory. Reflections from the Kalahari. Hartmann, Maren (Red.). The Routledge Handbook of Media and Technology Domestication . s. 162-177. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003265931

Helle-Valle, Jo ; Storm-Mathisen, Ardis (2020). Media Practices and Changing African Socialities - Non-Media-Centric Perspectives. ISBN: 978-1-78920-661-6. 250 s. Berghahn Books. https://www.berghahnbooks.com/title/Helle-ValleMed

Helle-Valle, Jo ; Storm-Mathisen, Ardis (2020). Introduction: A Social Science Perspective on Media practices in Africa – Social Mechanisms, Dynamics and Processes. Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis (Red.). Media Practices and Changing African Socialities - Non-Media-Centric Perspectives. s. 1-32. Berghahn Books.

Storm-Mathisen, Ardis ; Helle-Valle, Jo (2020). Botswana’s digital revolution: What’s in it?. Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis (Red.). Media Practices and Changing African Socialities - Non-Media-Centric Perspectives. s. 60-90. Berghahn Books.

Helle-Valle, Jo (2020). From No Media to All Media: Domesticating New Media in a Kalahari Village. Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis (Red.). Media Practices and Changing African Socialities - Non-Media-Centric Perspectives. Berghahn Books.

Helle-Valle, Jo (2019). Advocating causal analyses of media and social change by way of social mechanisms. Journal of African Media Studies. Vol. 11.
https://doi.org/10.1386/jams.11.2.143_1

Jacobsen, Eivind ; Storm-Mathisen, Ardis ; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (2018). Markedsføring - samfunnsvitenskapelige perspektiver. Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (Red.). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. s. 11-22. Universitetsforlaget.

Helle-Valle, Jo ; Borchgrevink, Axel (2018). Household histories and methodological triangulation. Forum for Development Studies. Vol. 45.
https://doi.org/10.1080/08039410.2016.1260049

Helle-Valle, Jo ; Mjaaland, Mari (2018). Reklame i nettaviser – et leserperspektiv. Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (Red.). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. s. 170-184. Universitetsforlaget.

Storm-Mathisen, Ardis ; Jacobsen, Eivind ; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (2018). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. ISBN: 978-82-15-02591-9. 217 s. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/mar

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig