English version
Dale Keith Southerton

Dale Keith Southerton

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Mainsah, Henry; Slade, Emma; Slettemeås, Dag; Southerton, Dale Keith; Storm-Mathisen, Ardis (2022). Methodological innovations and challenges of research on digitally connected homes: an introduction. 4 s. Digital Creativity. Vol. 33.
https://doi.org/10.1080/14626268.2022.2138453

Welch, Daniel; Southerton, Dale Keith (2019). After Paris: transitions for sustainable consumption. Sustainability: Science, Practice, & Policy. Vol. 15.
https://doi.org/10.1080/15487733.2018.1560861Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig