English version
Anne Kristine Byhring

Anne Kristine Byhring

Kort om

Tilknyttet naturfagskesjonen i barnehagelærerutdanningen.
Naturfagdidaktik er et særlig fokus i undervisning og som forskningsinteresse.
Deltar i Erasmus+ prosjekt 2018-2021
SciTalk
https://www.hvl.no/en/collaboration/europe/sci-talk/

Vitenskapelige publikasjoner

Jonsdottir, Gudrun; Byhring, Anne Kristine (2023). When a common future for all enters the science classroom. Cultural Studies of Science Education .

Byhring, Anne Kristine; Syed, Bushra Fatima (2021). Flere tilnærminger til utdanning for bærekraftig utvikling i en mangfoldig by. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Red.). Barn i by. Kapittel 7. s. 119-132. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/barn-i-by

Tandberg, Cato; Byhring, Anne Kristine; Sandbakken, Mari (2021). Broer og naturfaglige samtaler. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Red.). Barn i by. kapittel 11. s. 183-200. Universitetsforlaget.

Bjønness, Birgitte; Johansen, Gerd; Byhring, Anne Kristine (2019). Lærerens tilrettelegging av utforskende arbeidsmåter. Knain, Erik; Kolstø, Stein Dankert (Red.). Elever som forskere i naturfag. kapittel 4. s. 103-133. Universitetsforlaget.

Byhring, Anne Kristine (2015). Characteristics and functions of sixteen-year-old students’ collaborative deliberation when working with socioscientific inquiry assignments. Journal of Argumentation in Context . Vol. 4.
http://www.jbe-platform.com/content/journals/10.10...

Byhring, Anne Kristine; Knain, Erik (2015). Intertextuality for Handling Complex Environmental Issues. Research in Science Education . Vol. 46.

Byhring, Anne Kristine; Knain, Erik (2014). Framing student dialogue and argumentation: Content knowledge development and procedural knowing in SSI inquiry group work. Nordic Studies in Science Education . Vol. 10.
http://hdl.handle.net/11250/278137

Albe, Virginie; Barrué, Catherine; Bencze, Larry; Byhring, Anne Kristine; Carter, Lyn; Grace, Marcus; Knain, Erik; Kolstø, Stein Dankert; Reis, Pedro; Sperling, Erin (2014). Teachers’ beliefs, classroom practices and professional development towards socio-scientific issues. Bruguière, Catherine; Tiberghien, Andree; Clément, Pierre (Red.). Topics and Trends in Current Science Education. 9th ESERA Conference Selected Contributions. Chapter 4. s. 55-69. Springer.

Bjønness, Birgitte; Johansen, Gerd; Byhring, Anne Kristine (2011). Lærerens rolle ved utforskende arbeidsmåter. Elever som forskere i naturfag. Kapittel 4. s. 127-163. Universitetsforlaget.

Byhring, Anne Kristine; Knain, Erik (2009). Kompetansebegrepet i PISA - teori og praksis. Acta Didactica Norge . Vol. 3.
http://adno.no/index.php/adno/article/view/84/116Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig