English version
Anikke Hagen

Anikke Hagen

Vitenskapelige publikasjoner

Hagen, Anikke ; Skaug, Hilde Nancy (2022). This is where I like to climb. Do you want me to show you? Children’s favourite places in the kindergarten outdoor playground. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN). Vol. 17.

Hagen, Anikke ; Skaug, Hilde Nancy; Synnes, Kari (2019). Children's favorite places on the kindergarten playground - according to the staff. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN). Vol. 14.
https://jeten-online.org/index.php/jeten/article/v

Olsen, Sissel Tove ; Wikan, Gerd Nora; Klein, Jørgen; Hagen, Anikke (2019). Praksisstudier i fremmed land- bedre lærere i eget land?. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. s. 131-147. Universitetsforlaget.

Olsen, Sissel Tove ; Hagen, Anikke (2019). How can international exchange programmes support teacher development. Hammond, Sue; Sangster, Magaret (Red.). Perspectives on Educational practice around the world. Bloomsbury Academic.

Olsen, Sissel Tove ; Bratland, Kari ; Hagen, Anikke (2016). Preparing student teachers and teachers for the multicultural school and preschool through international practicum and collaboration. Livingston, Kay; Macfarlane, Gaele (Red.). Teacher education through partnerships and collaborative learning communities. Proceedings of the 40th annual ATEE Conference. Glasgow 2015. s. 8-21. ATEE - Association for Teacher Education in Europe.

Olsen, Sissel Tove ; Hagen, Anikke (2015). How can exposure to practice in a foreign context enhance the professional development of teacher students? Case study from South Africa. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN). Vol. Vol 10 (2015).
http://hdl.handle.net/10642/2998Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig