English version
Anikke Hagen

Anikke Hagen

Vitenskapelige publikasjoner

Hagen, Anikke; Skaug, Hilde Nancy (2022). This is where I like to climb. Do you want me to show you? Children’s favourite places in the kindergarten outdoor playground. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN). Vol. 17.

Olsen, Sissel Tove; Hagen, Anikke (2019). How can international exchange programmes support teacher development. Hammond, Sue; Sangster, Magaret (Red.). Perspectives on Educational practice around the world. Bloomsbury Academic.

Olsen, Sissel Tove; Wikan, Gerd Nora; Klein, Jørgen; Hagen, Anikke (2019). Praksisstudier i fremmed land- bedre lærere i eget land?. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. s. 131-147. Universitetsforlaget.

Hagen, Anikke; Skaug, Hilde Nancy; Synnes, Kari (2019). Children's favorite places on the kindergarten playground - according to the staff. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN). Vol. 14.
https://jeten-online.org/index.php/jeten/article/v...

Olsen, Sissel Tove; Bratland, Kari; Hagen, Anikke (2016). Preparing student teachers and teachers for the multicultural school and preschool through international practicum and collaboration. Livingston, Kay; Macfarlane, Gaele (Red.). Teacher education through partnerships and collaborative learning communities. Proceedings of the 40th annual ATEE Conference. Glasgow 2015. s. 8-21. ATEE - Association for Teacher Education in Europe.

Olsen, Sissel Tove; Hagen, Anikke (2015). How can exposure to practice in a foreign context enhance the professional development of teacher students? Case study from South Africa. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN). Vol. Vol 10 (2015).
http://hdl.handle.net/10642/2998Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig