English version
Heid Osnes

Heid Osnes

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emner

Fysisk fostring   Kropp og bevegelse   Studentinvolvering i forskningsprosesser

Vitenskapelige publikasjoner

Osnes, Heid; Jensen, Maybritt (2019). Sirkus som pedagogisk tilnærming i begynneropplæringen – muligheter for kroppslige, kreative og sosiale læringsformer. Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. Kapittel. s. 157-172. Universitetsforlaget.

Skaug, Hilde Nancy; Osnes, Heid (2019). Lærerikt å forske selv om jeg ”bare” er student! Studentaktiv forskning på barnehagelærerutdanningen. Högre Utbildning . Vol. 9.
https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/vi...

Osnes, Heid; Skaug, Hilde Nancy (2019). Involving students in teachers' research - a way to improve the quality in higher education?. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN) . Vol. 14.
https://jeten-online.org/index.php/jeten/article/v...

Osnes, Heid; Skaug, Hilde Nancy (2015). Kroppslig lek, fysisk miljø og helse i barnehagen. Første steg .

Osnes, Heid; Skaug, Hilde Nancy (2015). Kroppslig lek, voksenkontakt og sosialt lekemønster i barnehagen. Første steg .

Jensen, Maybritt; Osnes, Heid (2014). Sirkus - vilt og farlig i en magisk ramme. Sandseter, Ellen Beate Hansen; Jensen, Jens-Ole (Red.). Vilt og farlig - om barns og unges bevegelseslek. kapittel 8. s. 135-153. Gyldendal Akademisk.

Osnes, Heid; Skaug, Hilde Nancy; Kaarby, Karen Marie Eid (2010). Kropp, bevegelse og helse i barnehagen. ISBN: 978-82-15-01552-1. 283 s. Universitetsforlaget.

Jensen, Maybritt; Osnes, Heid (2009). Kroppen i lek og læring : sirkus i barnehage og skole. ISBN: 978-82-450-0520-2. Fagbokforlaget.

Hilmo, Inger; Bustos, Marcela Montserrat Fonseca; Kaarby, Karen Marie Eid; Osnes, Heid; Holter, Kari (2008). Friluftsliv i barnehagen: på jakt etter mangfold og muligheter. Otterstad, Ann Merete (Red.). Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold: fra utsikt til innsikt. Kapittel. s. 279-295. Universitetsforlaget.

Kaarby, Karen Marie Eid; Osnes, Heid (2007). Natural Playgrounds: Opportunities for play and learning. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN) . Vol. 3.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig