English version
Maybritt Jensen

Maybritt Jensen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Idéhistorie   Teatervitenskap

Emner

Teaterhistorie   Babyteater   Scenisk kommunikasjon   Performance teater   Fysisk teater   Sirkus   Klovning

Land

Danmark   Storbritannia

Vitenskapelige publikasjoner

Jensen, Maybritt (2023). Det dansende rommet - en performativ studie av dramaturgiske strategier. Myhre, Cecilie Ottersland; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Metodologiske ut-viklinger. Om kvalitativ og postkvalitativ forskning i barnehagefeltet.. Kapittel 9. s. 155-173. Fagbokforlaget.

Jensen, Maybritt (2021). Poetiske rom for tilblivelser. Elle, Øystein; Nyhus, Mette Røe (Red.). Kunstmøter og estetiske prosesser med de yngste barna (0-3 år). kapittel 11. Fagbokforlaget.

Jensen, Maybritt (2020). Poetic becomings in scenic art for young children. Harris, Anne; Holman Jones, Stacy (Red.). Affective Movements, Methods and Pedagogies. Chapter 8. Routledge.

Osnes, Heid; Jensen, Maybritt (2019). Sirkus som pedagogisk tilnærming i begynneropplæringen – muligheter for kroppslige, kreative og sosiale læringsformer. Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. Kapittel. s. 157-172. Universitetsforlaget.

Nordström, Susan Naomi; Andersen, Camilla Eline; Osgood, Jayne; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Otterstad, Ann Merete; Jensen, Maybritt (2018). Alice's adventures: Reconfiguring solidarity in early childhood education and care through data events. Cole, David R.; Bradley, Joff P. N. (Red.). Principles of transversality in globalization and education. 11. s. 175-193. Springer Nature.

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Otterstad, Ann Merete; Jensen, Maybritt (2015). . . . anything but synchronized swimming/ methodologies . . . artistic movements in/ with unknown inventions. Qualitative Inquiry . Vol. 22.
https://www.youtube.com/watch?v=-2eTwSAq8JU

Jensen, Maybritt; Osnes, Heid (2014). Sirkus - vilt og farlig i en magisk ramme. Sandseter, Ellen Beate Hansen; Jensen, Jens-Ole (Red.). Vilt og farlig - om barns og unges bevegelseslek. kapittel 8. s. 135-153. Gyldendal Akademisk.

Jensen, Maybritt (2012). Kroppslighet i spill. Otterstad, Ann Merete; Rossholt, Nina (Red.). Barnehagelærerutdanningens kompleksitet. Bevegelser i faglige perspektiver. kapittel. s. 167-188. Universitetsforlaget.

Jensen, Maybritt (2009). Estetisk kompetanse i et flerkulturelt perspektiv. Fajersson, Karin Elise; Karlsson, Eivind; Becher, Aslaug Andreassen; Otterstad, Ann Merete (Red.). Grip sjansene! Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold. Kapittel. s. 171-182. Cappelen Damm Akademisk.

Jensen, Maybritt; Osnes, Heid (2009). Kroppen i lek og læring : sirkus i barnehage og skole. ISBN: 978-82-450-0520-2. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig