English version
Torill Vist

Torill Vist

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora   Pedagogiske fag

Emner

Musikk   Kunstbasert forskning   Barnehagelærerutdanning   Musikkpedagogikk og kunstfagdidaktikk

Forskningsprosjekter

  • Levende Kulturarv

    I prosjektet Levende Kulturarv er vi særlig opptatt av hvordan musikk, i form av tradisjonelle og nye sanger, kan bidra til bevaring og fornying av immateriell kulturarv i barnehagen og i barnehagelærerutdanningen.

Vitenskapelige publikasjoner

Vist, Torill (2023). Research from the eye of the hurricane : Slow sensitivity as resilient re-engagement in research after physical trauma. Landscapes: the arts, aesthetics, and education. Vol. 36.
https://doi.org/10.1007/978-981-99-6277-8

Vist, Torill ; Holdhus, Kari Mette (2023). ‘We cannot afford outsiderness’ : Inclusion, sustainable development and arts education. Nordic Journal of Art and Research (A & R).
https://doi.org/10.7577/ar.5083

Vist, Torill (2022). Fortellinger om samsang – fellesskap i og mellom generasjoner. MusPed:Research. Vol. 5.
https://doi.org/10.23865/noasp.162.ch13

Winger, Nina ; Hernes, Leif ; Vist, Torill (2019). Blikk for barn. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Red.). Blikk for barn. s. 11-30. Fagbokforlaget.

Hernes, Leif ; Vist, Torill ; Winger, Nina (2019). Blikk for barn. ISBN: 9788245023947. 227 s. Fagbokforlaget.

Gulpinar, Tona ; Hernes, Leif ; Vist, Torill (2019). Estetisk læring i et kunstpedagogisk perspektiv : en artikkel om kunstneriske møter. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Red.). Blikk for barn. s. 123-140. Fagbokforlaget.

Vist, Torill ; Os, Ellen (2019). Music education through the lens of ITERS-R: Discussing results from 206 toddler day care groups. Research Studies in Music Education.
https://doi.org/10.1177/1321103X19828785

Almqvist, Cecilia Ferm; Vist, Torill (2019). Arts-Based Research in European Arts Education: Philosophical, ontological and epistemological introductions. The European Journal of Philosophy in Arts Education. Vol. 4.
https://doi.org/10.5281/zenodo.3572351

Vist, Torill (2019). Estetisk læring, også på norsk?. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Red.). Blikk for barn. s. 105-122. Fagbokforlaget.

Vist, Torill ; Holdhus, Kari (2018). Does this work [of art] invite me into [intersubjective] dialogue? Discussing relational aesthetics in music education. The European Journal of Philosophy in Arts Education. Vol. 3.
http://hdl.handle.net/11250/2580173

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig