English version
Torill Vist

Torill Vist

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora   Pedagogiske fag

Emner

Musikk   Kunstbasert forskning   Barnehagelærerutdanning   Musikkpedagogikk og kunstfagdidaktikk

Forskningsprosjekter

  • Levende Kulturarv

    I prosjektet Levende Kulturarv er vi særlig opptatt av hvordan musikk, i form av tradisjonelle og nye sanger, kan bidra til bevaring og fornying av immateriell kulturarv i barnehagen og i barnehagelærerutdanningen.

Vitenskapelige publikasjoner

Vist, Torill (2022). Fortellinger om samsang – fellesskap i og mellom generasjoner. MusPed:Research . Vol. 5.

Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Vist, Torill (2019). Estetisk læring i et kunstpedagogisk perspektiv : en artikkel om kunstneriske møter. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Red.). Blikk for barn. Artikkel 6. s. 123-140. Fagbokforlaget.

Almqvist, Cecilia Ferm; Vist, Torill (2019). Arts-Based Research in European Arts Education: Philosophical, ontological and epistemological introductions. The European Journal of Philosophy in Arts Education . Vol. 4.

Winger, Nina; Hernes, Leif; Vist, Torill (2019). Blikk for barn. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Red.). Blikk for barn. Artikkel 1. s. 11-30. Fagbokforlaget.

Vist, Torill (2019). Estetisk læring, også på norsk?. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Red.). Blikk for barn. Artikkel 5. s. 105-122. Fagbokforlaget.

Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (2019). Blikk for barn. ISBN: 9788245023947. 227 s. Fagbokforlaget.
https://www.fagbokforlaget.no/Blikk-for-barn/I9788...

Vist, Torill; Os, Ellen (2019). Music education through the lens of ITERS-R: Discussing results from 206 toddler day care groups. Research Studies in Music Education .

Vist, Torill; Holdhus, Kari (2018). Does this work [of art] invite me into [intersubjective] dialogue? Discussing relational aesthetics in music education. The European Journal of Philosophy in Arts Education . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/11250/2580173

Vist, Torill (2018). Toddler Encounters as Aesthetic Interviews? Discussing an Arts-Based Data Gathering. 11 s. Qualitative Inquiry .

Vist, Torill (2018). Musikk i barnehagen : følelser, fellesskap, kunnskap. Glaser, Vibeke; Størksen, Ingunn; Drugli, May Britt (Red.). Utvikling, lek og læring i barnehagen - forskning og praksis. kapittel 28. s. 503-522. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig