English version
Tona Gulpinar

Tona Gulpinar

Forskningsprosjekter

  • Blikk for barn

    Et forskningsprosjekt om kvalitet i barnehagen for de minste (0-3).

Vitenskapelige publikasjoner

Moxnes, Anna Rigmor; Bjelkerud, Agnes Westgaard; Gulpinar, Tona ; Lafton, Tove ; Myrvold, Hanne Berit ; Odegard, Nina (2021). Lydkomposisjoner fra en småbarnsavdeling. Elle, Øystein; Nyhus, Mette Røe (Red.). Kunstmøter og estetiske prosesser med de yngste barna (0-3 år). s. 81-98. Fagbokforlaget.

Gulpinar, Tona ; Fehr, Anneke von der (2020). Be Extended: Oslo. Acoustic Space. Vol. 18.
http://rixc.org/press/AS.Vol.18-OSLOFJORD-ECOLOGIE

Gulpinar, Tona ; Hernes, Leif ; Winger, Nina (2019). Barnehagens rom og handlingsrom. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Red.). Blikk for barn. s. 55-74. Fagbokforlaget.

Gulpinar, Tona ; Hernes, Leif ; Vist, Torill (2019). Estetisk læring i et kunstpedagogisk perspektiv : en artikkel om kunstneriske møter. Hernes, Leif; Vist, Torill; Winger, Nina (Red.). Blikk for barn. s. 123-140. Fagbokforlaget.

Hernes, Leif ; Gulpinar, Tona (2018). Profesjonskrav og profesjonsinnhold – om kunstens bidrag til barnehagelærerutdanningens innhold og barnehagens hverdag. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Red.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. s. 210-223. Universitetsforlaget.

Gulpinar, Tona ; Hernes, Leif (2018). The importance of aesthetic activities in Norwegian kindergartens. Garvis, Susanne; Ødegaard, Elin Eriksen (Red.). Nordic Dialogues on Children and Families. s. 157-172. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781315561981-12

Hernes, Leif ; Gulpinar, Tona (2017). How can Aesthetic Meetings create deeper cultural understanding af aesthetic learning?. Journal of Early Childhood Studies. Vol. 11.
http://www.omepireland.ie/publications.html

Gulpinar, Tona ; Hernes, Leif ; Winger, Nina (2016). Blikk fra barnehagen. ISBN: 978-82-450-1695-6. 281 s. Fagbokforlaget.

Winger, Nina ; Gulpinar, Tona ; Hernes, Leif (2016). Med forskerblikk på kvalitet(er) i barnehagen. Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Winger, Nina (Red.). Blikk fra barnehagen. s. 11-27. Fagbokforlaget.

Gulpinar, Tona ; Hernes, Leif (2016). Estetisk læring i barnehagen. Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Winger, Nina (Red.). Blikk fra barnehagen. s. 147-160. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig