English version
Kristin Bergaust

Kristin Bergaust

Kort om

Professor Kristin Bergaust er utdannet billedkunster fra Statens Kunstakademi og har en cand.mag innen litteratur og språk. Hennes kunstneriske praksis omfatter galleripresentasjoner så vel som sosiale, performative prosjekter og interdisiplinære samarbeid. Faglige interesser er bl.a kunst og teknologi i et økologisk og sosialt perspektiv Hun arbeider gjerne med digitale medier, som video og lyd. Hun bygget opp og ledet Atelier Nord medialab for kunstnere i Oslo, og har organisert og kuratert en rekke prosjekter innen mediekunstfeltet siden 1990-årene. Fra 2001 til 2007 ledet hun Intermedia ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU. Bergaust har vært medlem av Programstyret for stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid i årene 2002 til 2008. Siden 2008 har Bergaust vært professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for estetiske fag, fra 2015-2017 var hun også professor II ved Fakultet for kunstfag, UiA.

Fagområder

Emner

Digital kunst   Videokunst   Mediekunst   Samtidskunst   Relasjonell estetikk   Fjord økologi

Regioner

EU   Karibia

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bergaust, Kristin (2023). MS Innvik: A Ship with a View – Culture is who we are. 10 s. Nordic Journal of Art and Research (A & R). Vol. 12.
https://doi.org/10.7577/ar.5638

Christensen-Scheel, Boel; Bergaust, Kristin ; Aure, Venke ; Alman-Kaas, Idunn Yr (2022). Responsible Tech-Futures: Female Artists as Semantically Sustainable Tech Developers. Skjerven, Astrid; Fordham, Maureen (Red.). Gender and the Sustainable Development Goals. s. 127-143. Routledge.

Tapio, Hege ; Nichele, Stefano ; Bergaust, Kristin ; Christensen-Scheel, Boel (2022). Artists Encoding New Meanings through BioArt and Unconventional Computing. Adamatzky, Andrew (Red.). WSPC Book Series in Unconventional Computing: Volume 2 Unconventional Computing, Arts, Philosophy. s. 381-395. World Scientific.
https://doi.org/https://doi.org/10.1142/9789811257

Bergaust, Kristin ; Smite, Rasa; Silina, Daina (2020). Oslofjord Ecologies. Artistic Research on Environmental and Social Sustinability. ISBN: 978-9934-8434-8-8. Acoustic Space. Vol. 18.

Bergaust, Kristin (2020). How to Set the Table for Collaborations: Artistic Sensibilities and Methods. Acoustic Space.

Bergaust, Kristin ; Nichele, Stefano (2019). "FeLT- The Futures of Living Technologies". Electronic Workshops in Computing (eWiC).
https://doi.org/10.14236/ewic/POM19.14

Roen, Haakon Haraldsen; Varankian, Vako; Nichele, Stefano ; Bergaust, Kristin (2019). Gathering of the Hive: Investigating the clustering behaviour of honeybees through art and swarm robotics. Fellermann, Harold; Bacardit, Jaume; Goni-Moreno, Angel; Fuchslin, Rudolf (Red.). ALIFE 2019: Proceedings of the 2019 Artificial Life Conference. s. 505-506. MIT Press. https://doi.org/10.1162/isal_a_00212

Aure, Venke ; Bergaust, Kristin (2015). Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. ISBN: 978-82-321-0418-5. 290 s. Fagbokforlaget.

Aure, Venke ; Bergaust, Kristin (2015). Estetisk praksis og samfunn - tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. Aure, Venke; Bergaust, Kristin (Red.). Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. s. 7-33. Fagbokforlaget.

Bergaust, Kristin (2015). Interactivity meets participation - a retrospective in early media art. Aure, Venke; Bergaust, Kristin (Red.). Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. s. 253-275. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig