English version
Anneke von der Fehr

Anneke von der Fehr

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Gulpinar, Tona ; Fehr, Anneke von der (2020). Be Extended: Oslo. Acoustic Space. Vol. 18.
http://rixc.org/press/AS.Vol.18-OSLOFJORD-ECOLOGIEPublikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig