English version

Blikk for barn

Et forskningsprosjekt om kvalitet i barnehagen for de minste (0-3).

Om prosjektet

Prosjektet undersøkte om endringer organiseringen fra de tradisjonelle barnehagene med små grupper mot mer variert inndeling av grupper og gruppestørrelse virker inn på kvaliteten og livet for barn under 3 år i barnehagen. 

Prosjektet undersøkte ulike sider ved omsorg, lek og læring for de yngste barna i deres hverdagsliv, både i tradisjonelle små grupper og i større, fleksible grupper, og så på betydningen av barns møte med estetiske prosesser for de yngste barna.

Blikk for barn kombinerte kvantitative og kvalitative tilnærminger for å gi et nyansert bilde av hverdagslivet for de yngste barna i barnehagen.

Prosjekteier var HiOA (nå: OsloMet) og forskningen ble gjennomført i samarbeid med UiS, UiT og NTNU.