English version
Jolanta Kilanowska

Jolanta Kilanowska

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Langnes, Tonje Fjogstad ; Kilanowska, Jolanta ; Walseth, Kristin ; Oliver, Kimberly (2024). Opening our eyes to student-centered practice. Learning from preservice teachers' experiences. Shilcutt, Jackie; Oliver, Kimberly; Luguetti, Carla (Red.). An Activist Approach to Physical Education and Physical Activity. Imagining What Might Be. Routledge.

Bratten, Judith Helene ; Kilanowska, Jolanta (2023). Aktiviteter med lav puls og liten kraft. Moen, Kjersti Mordal; Jordet, Arne N. Nikolaisen (Red.). Et anerkjennende kroppsøvingsfag . s. 186-207. Cappelen Damm Akademisk.

Bratten, Judith Helene ; Kilanowska, Jolanta (2021). Physical education and new forms of activity following the implementation of the core curriculum in Norway in 2020. Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. Vol. 11.
https://doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.12.005Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig