English version
Eirik Tengesdal

Eirik Tengesdal

Kort om

Undervisning

Jeg er universitetslektor i norsk, og underviser i temaer som barns språkutvikling, flerspråklighet, språkmiljø, språkforstyrrelser og barnelitteratur.

Faglige interesser

Faglig bakgrunn

Høyere utdanning innen lingvistikk og språkfag fra Universitetet i Oslo.​​​

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Johannessen, Janne Bondi; Lundquist, Björn; Rodina, Yulia; Tengesdal, Eirik ; Kaldhol, Nina Hagen; Türker, Emel ; Fyndanis, Valantis (2024). Cross-linguistic effects in grammatical gender assignment and predictive processing in L1 Greek, L1 Russian, and L1 Turkish speakers of Norwegian as a second language. Second Language Research.
https://doi.org/10.1177/02676583241227709

Larsson, Ida; Tengesdal, Eirik (2022). Argument placement in Danish. Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal. Vol. 7.
https://doi.org/10.5617/nals.10102

Lundquist, Björn; Tengesdal, Eirik (2022). Argument placement in Norwegian. Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal. Vol. 7.
https://doi.org/10.5617/nals.10099

Brinkerhoff, Mykel Loren; Tengesdal, Eirik (2021). MATCHING Phrases in Norwegian Object Shift. Proceedings of the Annual Meetings on Phonology.
https://doi.org/10.3765/amp.v9i0.4921

Garmann, Nina Gram ; Hansen, Pernille ; Simonsen, Hanne Gram; Holm, Elisabeth ; Tengesdal, Eirik ; Post, Brechtje; Payne, Elinor (2021). Vocalic Intrusions in Consonant Clusters in Child-Directed vs. Adult-Directed Speech. Frontiers in Psychology. Vol. 12.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.688002

Tengesdal, Eirik ; Lundquist, Bjørn (2021). Trykkplasseringa i latinske lånord og partikkelverb i tre norske dialektområde. Hagen, Kristin; Kristoffersen, Gjert; Vangsnes, Øystein Alexander; Åfarli, Tor Anders (Red.). Språk i arkiva. Ny forsking om eldre talemål frå LIA-prosjektet . s. 129-154. Novus Forlag.
http://hdl.handle.net/10852/90774

Lundquist, Bjørn; Larsson, Ida; Westendorp, Maud; Tengesdal, Eirik ; Nøklestad, Anders (2019). Nordic Word Order Database: Motivations, methods, material and infrastructure. Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal. Vol. 4.
https://doi.org/10.5617/nals.7529Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig