English version
Tonje Fjogstad Langnes

Tonje Fjogstad Langnes

Kort om

​​​​​Tonje Fjogstad Langnes er utdannet faglærer i kroppsøving og idrettsfag, og har jobbet med utdanning av kroppsøvingslærere siden år 2000. Tonje har bakgrunn fra jobb ved flere ulike skoler, samt arbeid med barn og unge som faller utenfor den organiserte idretten.

Tonje har siden 2016 vært ansatt som førsteamanuensis ved OsloMet - storbyuniversitet. Hun underviser og veileder studenter med fagfordypning i kroppsøving på grunnskolelærerutdanningene (MGLU 1-7 og 5-10) og lærerutdanningen i praktisk etstetiske fag for 1-13 trinn (LUPE), samt masterutdanningen skolerettet utdanningsvitenskap (SKUTMA). 

Tonje har skrevet hovedfag om muslimske kvinner og trening i Norge og har en idrettsvitenskapelig doktorgrad som fokuserer på hvordan ungdom gjennom hiphop kulturen - nærmere bestemt break(danc)e - skaper sin egen identitet, overkommer sosiale forskjeller, hverdagsrasisme, og skaper en følelse av tilhørighet, samhold og selvfølelse. Avhandlingen er en av få studier om break(danc)ing både nasjonalt og internasjonalt.

 

De siste årene har Tonje vært fagansvarlig for kroppsøvings tematikken «dans i skolen», som hun underviser i for ulike typer lærerstudenter på ulike nivå.

Tonje Fjogstad Langnes forsker i dag på:

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskapelige idrettsfag

Emner

Kjønn   Ungdomskultur   Idrettssosiologi   Identitet   Kjønnsteori   Ungdomsforskning   Minoritetsungdom

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Langnes, Tonje Fjogstad ; Kilanowska, Jolanta ; Walseth, Kristin ; Oliver, Kimberly (2024). Opening our eyes to student-centered practice. Learning from preservice teachers' experiences. Shilcutt, Jackie; Oliver, Kimberly; Luguetti, Carla (Red.). An Activist Approach to Physical Education and Physical Activity. Imagining What Might Be. Routledge.

Eriksen, Ingunn Marie ; Stefansen, Kari ; Langnes, Tonje Fjogstad ; Walseth, Kristin (2023). The formation of classed health lifestyles during youth: A two-generational, longitudinal approach. Sociology of Health and Illness.
https://doi.org/10.1111/1467-9566.13695

Langnes, Tonje Fjogstad ; Bratten, Judith Helene (2023). Developing embodied competence while becoming a PE teacher: PETE students’ embodied experiences and reflections after micro-teaching. Physical Education and Sport Pedagogy.
https://doi.org/10.1080/17408989.2023.2256757

Langnes, Tonje Fjogstad (2021). Transforming Gender Identity Through Breaking. Dupont, Tyler; Beal, Becky (Red.). Lifestyle Sports and Identities. Subcultural Careers Through the Life Course. Routledge.
https://doi.org/9780429340505

Langnes, Tonje Fjogstad ; Walseth, Kristin (2021). This is what I learned about the body on social media: PETE students’ experiences with body pressure and body positivity. Sport, Education and Society.
https://doi.org/10.1080/13573322.2021.2022642

Rustad, Hilde; Langnes, Tonje Fjogstad (2019). Flashmob i lærerutdanninger – studenters erfaringer med å skape dans sammen. Journal for Research in Arts and Sports Education. Vol. 3.
https://doi.org/10.23865/jased.v3.1448

Langnes, Tonje Fjogstad (2018). Masculinity constructions among Norwegian male break(danc)ers. European Journal for Sport and Society (EJSS). Vol. 15.
https://doi.org/10.1080/16138171.2018.1462949

Langnes, Tonje Fjogstad ; Fasting, Kari (2017). Gender constructions in breaking. 16 s. Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics. Vol. 20.
https://doi.org/10.1080/17430437.2017.1284809

Fjogstad Langnes, Tonje ; Fasting, Kari (2014). The Construction of Meanings in Breaking. Insights from Breakers in Oslo. Nordic Journal of Dance: practice, education and research. Vol. 5.

Fjogstad Langnes, Tonje ; Fasting, Kari (2014). Identity constructions among breakdancers. 16 s. International Review for the Sociology of Sport.
https://doi.org/10.1177/1012690214526402Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig