English version
Kari Stefansen

Kari Stefansen

Kort om

Kari Stefansen er forsker i Seksjon for ungdomsforskning. Hun har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2011). Avhandlingen handlet om foreldreskap og sosial klasse. Hun arbeider for tiden med flere prosjekter om foreldreskap, blant annet prosjektet KnowMo, som er basert på kvalitative intervjuer med tenåringsforeldre. I tillegg til forskning om foreldreskap er Kari Stefansen involvert i prosjekter om vold og overgrep gjennom NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Ungdom   Foreldreskap   Voldtekt   Seksuell vold   Vold i nære relasjoner   Barnehus

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Eriksen, Ingunn Marie; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid (2022). Inequalities in the making: The role of young people’s relational resources through the Covid-19 lockdown. Journal of Youth Studies .

Bredal, Anja; Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari (2022). Why do people participate in research interviews? Participant orientations and ethical contracts in interviews with victims of interpersonal violence. Qualitative Research .

Østby, Lene; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid (2022). Overgrepsutsattes erfaringer med spesialiserte lavterskeltilbud: Symbolsk anerkjennelse, solidariske fellesskap. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. Årgang 25.
https://hdl.handle.net/11250/3011590

Pedersen, Willy; Bakken, Anders; Stefansen, Kari; von Soest, Tilmann (2022). Sexual victimization in the digital age: A population-based study of physical and image-based sexual abuse among adolescents. Archives of Sexual Behavior .
http://hdl.handle.net/10852/90855

Eriksen, Ingunn Marie; Stefansen, Kari (2021). Mapping young Norwegians' self-projects and future orientations. Nico, Magda; Pollock, Gary (Red.). The Routledge Handbook of Contemporary Inequalities and the Life Course. 20. s. 261-271. Taylor & Francis.

Stefansen, Kari; Solstad, Gerd Marie (2021). Festovergrep. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. Kapittel 10. s. 231-253. Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/ 10.23865/noasp.142.ch10

Strandbu, Åse; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Seippel, Ørnulf (2021). Ungdomsidrettens spenninger. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. Kapittel 6. s. 135-152. Cappelen Damm Akademisk.

Solstad, Gerd Marie; Stefansen, Kari; Åse, Strandbu (2021). An Eliasian analysis of students’ views on guidelines against sexual harassment and abuse in sport. 17 s. International Review for the Sociology of Sport .

Eriksen, Ingunn Marie; Stefansen, Kari; Ødegård, Guro (2021). Fire typer ungdomsliv: Ressurser, relasjoner og stedets betydning. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. 3. s. 63-86. Cappelen Damm Akademisk.

Eriksen, Ingunn Marie; Stefansen, Kari (2021). What are youth sports for? Youth sports parenting in working-class communities. Sport, Education and Society . Vol. 27.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13573...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig