English version
Kari Stefansen

Kari Stefansen

Kort om

Kari Stefansen er forsker i Seksjon for ungdomsforskning. Hun har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2011). Avhandlingen handlet om foreldreskap og sosial klasse. Hun arbeider for tiden med flere prosjekter om foreldreskap, blant annet prosjektet KnowMo, som er basert på kvalitative intervjuer med tenåringsforeldre. I tillegg til forskning om foreldreskap er Kari Stefansen involvert i prosjekter om vold og overgrep gjennom NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Ungdom   Foreldreskap   Voldtekt   Seksuell vold   Vold i nære relasjoner   Barnehus

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Tokle, Rikke; Buvik, Kristin; Stefansen, Kari; Solstad, Gerd Marie (2023). Safety strategies, status positioning and gendered double standards: adolescents’ narratives of sexualised risk in alcohol intoxication contexts. Journal of Youth Studies.
https://doi.org/10.1080/13676261.2023.2174010

Frøyland, Lars Roar; Stefansen, Kari (2023). Unges utsatthet for digitale seksuelle krenkelser. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU).
https://doi.org/10.18261/ntu.4.1.1

Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Johansson, Susanna (2023). From dissenting to conforming hybridity—Experiences from a justice sector affiliated Barnahus model. St-Amand, Annick; Pearl, Rimer; Nadeau, Danielle; Herbert, James; Walsh, Wendy (Red.). Contemporary and Innovative Practices in Child and Youth Advocacy Centre Models. Presses du l’Université du Québec.

Strandbu, Åse; Solstad, Gerd Marie; Stefansen, Kari; Frøyland, Lars Roar (2023). Seksuell trakassering og andre krenkelser i ungdomsidretten: Forekomst og mønstre i utsatthet. 17 s. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU). Vol. 4.
https://doi.org/10.18261/ntu.4.1.2

Eriksen, Ingunn Marie; Stefansen, Kari; Langnes, Tonje Fjogstad; Walseth, Kristin (2023). The formation of classed health lifestyles during youth: A two-generational, longitudinal approach. Sociology of Health and Illness.
https://doi.org/10.1111/1467-9566.13695

Frøyland, Lars Roar; Stefansen, Kari; Pedersen, Willy; von Soest, Tilmann Martin (2023). Sexual and Physical Victimization and Health Correlates Among Norwegian Adolescents. Archives of Sexual Behavior.
https://doi.org/10.1007/s10508-023-02604-8

Frøyland, Lars Roar; Stefansen, Kari; Andersen, Patrick Lie (2023). Distinguishing Types of Sexual Assault Among Young People: A Latent Class Analysis Approach. Young - Nordic Journal of Youth Research.
https://doi.org/10.1177/11033088231171494

Østby, Lene; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid (2022). Overgrepsutsattes erfaringer med spesialiserte lavterskeltilbud: Symbolsk anerkjennelse, solidariske fellesskap. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. Årgang 25.
https://doi.org/10.18261/tfv.25.1.3

Strandbu, Åse; Solstad, Gerd Marie; Stefansen, Kari; Sandvik, Morten Renslo (2022). Sexual Harassment or Just Coaching? Sport Students Making Sense of Possibly Sexualising Coach Behaviours. 12 s. Social Sciences. Vol. 11.
https://doi.org/10.3390/socsci11120543

Bredal, Anja; Stefansen, Kari; Bjørnholt, Margunn (2022). Why do people participate in research interviews? Participant orientations and ethical contracts in interviews with victims of interpersonal violence. Qualitative Research.
https://doi.org/10.1177/14687941221138409

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig