English version
Anja Bredal

Anja Bredal

Kort om

Anja Bredal er forsker ved NOVA, seksjon for forskning om Barndom, familie og barnevern. Hun har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2004). Avhandlingen handlet om unge med innvandrerbakgrunn, arrangerte ekteskap og familiens betydning. Hennes forskningsfelt er etniske minoriteter, familie, kjønn og generasjon, herunder studier av offentlig politikk, hjelpeapparatet og innvandringsregulering. Hun har hatt flere forskningsoppdrag om tvangsekteskap og æresrelatert vold, og for tiden deltar hun blant annet i NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner. Hun har en særlig interesse for mangfoldstilpasning av offentlig politikk og hjelpeapparatet.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosiologi

Emner

Kjønn   Offentlig politikk   Familie   Integrasjon   Etniske minoriteter   Innvandringspolitikk   Tvangsekteskap   Vold i nære relasjoner

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bredal, Anja (2022). Transnational Regimes of Family Violence: When Violence Against Women Crosses Borders. Bows, Hannah; Fileborn, Bianca (Red.). Geographies of Gender-based Violence. A Multi-Disciplinary Perspective. kap 9. s. 150-164. Bristol University Press.

Bredal, Anja; Stefansen, Kari (2022). Vold eller foreldrekonflikt? Voldsutsatte mødres erfaringer med barneverntjenesten etter samlivsbrudd. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 99.

Bredal, Anja; Stefansen, Kari; Bjørnholt, Margunn (2022). Why do people participate in research interviews? Participant orientations and ethical contracts in interviews with victims of interpersonal violence. Qualitative Research .

Smette, Ingrid; Hyggen, Christer; Bredal, Anja (2021). Foreldrerestriksjoner blant minoritetsungdom: omfang og mønstre i og utenfor skolen. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 62.
http://hdl.handle.net/10852/91468

Bredal, Anja (2020). Minoritetsnorske og majoritetsnorske kvinners erfaring med partnervold. Bredal, Anja; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid (Red.). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. Kapittel 3. s. 47-65. Cappelen Damm Akademisk.

Andersen, Patrick Lie; Smette, Ingrid; Bredal, Anja (2020). Ungdoms voldsutsatthet og foreldres landbakgrunn. Bredal, Anja; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid (Red.). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. Kapittel 9. s. 167-195. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/81154

Bredal, Anja; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid (2020). Mangfoldsperspektiver i forskning på vold i nære relasjoner. Bredal, Anja; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid (Red.). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. Cappelen Damm Akademisk.
https://hdl.handle.net/10037/20403

Bredal, Anja; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid (2020). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. ISBN: 978-82-02-68104-3. 199 s. Cappelen Damm Akademisk.

Smette, Ingrid; Bredal, Anja; Stefansen, Kari (2019). Fra kamp til konsensus? Sivilsamfunnets rolle i framveksten av voldsfeltet. Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. 8. s. 143-158. Universitetsforlaget.
https://www.idunn.no/vold_i_naere_relasjoner/kapit...

Bredal, Anja (2018). Contesting the Boundaries between Civil and Religious Marriage. State and Mosque Discourse in Pluralistic Norway. Sociology of Islam . Vol. 6.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig