English version
Anja Bredal

Anja Bredal

Kort om

Anja Bredal er forsker ved NOVA, seksjon for forskning om Barndom, familie og barnevern. Hun har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2004). Avhandlingen handlet om unge med innvandrerbakgrunn, arrangerte ekteskap og familiens betydning. For tiden jobber hun mest med studier om barnevernstjenesten og om vold i nære relasjoner, herunder tvangsekteskap og æresrelatert vold. Hun forsker på vold i et mangfoldsperspektiv og har prosjekter om voldsutsattes erfaringer, offentlig politikk og hjelpeapparatet.  Hun er tilknyttet NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner. 

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosiologi

Emner

Kjønn   Offentlig politikk   Familie   Integrasjon   Etniske minoriteter   Innvandringspolitikk   Tvangsekteskap   Vold i nære relasjoner

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bredal, Anja ; Stefansen, Kari (2022). Vold eller foreldrekonflikt? Voldsutsatte mødres erfaringer med barneverntjenesten etter samlivsbrudd. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 99.
https://doi.org/10.18261/tnb.99.2-3.5

Bredal, Anja (2022). Transnational Regimes of Family Violence: When Violence Against Women Crosses Borders. Bows, Hannah; Fileborn, Bianca (Red.). Geographies of Gender-based Violence. A Multi-Disciplinary Perspective. s. 150-164. Bristol University Press.
https://doi.org/https://doi.org/10.51952/978152921

Bredal, Anja ; Stefansen, Kari ; Bjørnholt, Margunn (2022). Why do people participate in research interviews? Participant orientations and ethical contracts in interviews with victims of interpersonal violence. Qualitative Research.
https://doi.org/10.1177/14687941221138409

Smette, Ingrid ; Hyggen, Christer ; Bredal, Anja (2021). Foreldrerestriksjoner blant minoritetsungdom: omfang og mønstre i og utenfor skolen. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 62.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-291X-2021-01-01

Bredal, Anja ; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid (2020). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. ISBN: 978-82-02-68104-3. 199 s. Cappelen Damm Akademisk.

Andersen, Patrick Lie ; Smette, Ingrid ; Bredal, Anja (2020). Ungdoms voldsutsatthet og foreldres landbakgrunn. Bredal, Anja; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid (Red.). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. s. 167-195. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/81154

Bredal, Anja ; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid (2020). Mangfoldsperspektiver i forskning på vold i nære relasjoner. Bredal, Anja; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid (Red.). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.99.ch1

Bredal, Anja (2020). Minoritetsnorske og majoritetsnorske kvinners erfaring med partnervold. Bredal, Anja; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid (Red.). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. s. 47-65. Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/ https://doi.org/10.23865/noasp.99

Smette, Ingrid ; Bredal, Anja ; Stefansen, Kari (2019). Fra kamp til konsensus? Sivilsamfunnets rolle i framveksten av voldsfeltet. Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein (Red.). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. s. 143-158. Universitetsforlaget. https://doi.org/: https://doi.org/10.18261/9788215

Reisel, Liza; Bredal, Anja ; Lidén, Hilde (2018). Transnational schooling among children of immigrants in Norway: The significance of Islam. Bezorgmehr, Mehdi; Kasinitz, Philip (Red.). Growing up Muslim in Europe and the United States. s. 153-171. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781315279091-9

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig