English version

Foreldreskap blant etniske og religiøse minoriteter i Norge

Dette prosjektet undersøker hvordan etniske og religiøse minoriteter i Norge opplever det å være mor og far for «store barn» og ungdom.

Spørsmålene skal undersøkes gjennom kvalitative intervjuer med mødre og fedre som regner seg som del av en etnisk og/eller religiøs minoritet i Norge.  

En bakgrunn for prosjektet er kritikk mot at offentlige institusjoner og tjenester på familie- og oppvekstområdet er tilpasset majoritetsfamilier. En annen bakgrunn er myndighetenes bekymringer rundt likestilling og barn og unges manglende selvbestemmelse i enkelte minoritetsfamilier.

Prosjektet skal bidra til forskningsbasert kunnskap om ulike former for foreldreskap i det norske samfunn, med utgangspunkt i foreldres perspektiv. Det overordnede målet er å bidra til utviklingen av likeverdige tjenester, tiltak og innsatser på familie- og oppvekstområdet.

Les også

Mor og datter sitter sammen på gresset i en park med ryggen til. I bakgrunnen sitter og står flere andre personer.
Minoritetsforeldre opplever krysspress

Mange minoritetsforeldre er bekymret for at barna ikke skal passe inn. Samtidig er de opptatt av at barna skal føle tilhørighet til det etniske eller religiøse fellesskapet.