English version
Ingrid Smette

Ingrid Smette

Kort om

Ingrid Smette er forskar ved NOVA i seksjon for forsking om barndom, familie og barnevern. Hennar forskingsinteresser er foreldreskap og barndom i ein kulturelt mangfaldig velferdsstat. Ho har nyleg avslutta eit postdoktorprosjekt ved Universitetet i Oslo om foreldreskaps ideal og -praksis blant etterkomarar (andregenerasjon). For tida arbeider ho med fleire prosjekt korleis velferdsstatens institusjonar handerer kulturelle og religiøse skilnadar i foreldreskapspraksis. Ho har PhD i sosialantropologi (2015) frå UiO og arbeider i hovudsak med ulike kvalitative metodar.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Migrasjon   Ungdom   Utdanning   Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn   Studenter med minoritetsbakgrunn   Ungdom, kjønn, vold   Videregående opplæring   Sosial kontroll   Seksuell vold   Selvstendighet   Majoritet-minoritetsrelasjoner   Ungdomsskole

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Smette, Ingrid ; Aarset, Monica Five (2023). Parenting in the second generation. The changing family figurations of descendants of Pakistani, Indian and Sri Lankan Tamil immigrants in Norway. 24 s. Ethnic and Racial Studies.
https://doi.org/10.1080/01419870.2023.2232454

Smette, Ingrid ; Eriksen, Ingunn Marie (2023). From Gendered Borderwork to Ethnic Boundaries: The Case of Two Norwegian Schools. Oeur, Freeden Blume; Pascoe, C. J. (Red.). Gender replay: On kids, school and feminism. New York University Press.

Østby, Lene; Stefansen, Kari ; Smette, Ingrid (2022). Overgrepsutsattes erfaringer med spesialiserte lavterskeltilbud: Symbolsk anerkjennelse, solidariske fellesskap. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. Årgang 25.
https://doi.org/10.18261/tfv.25.1.3

Eriksen, Ingunn Marie ; Stefansen, Kari ; Smette, Ingrid (2022). Inequalities in the making: the role of young people’s relational resources through the COVID-19 lockdown. Journal of Youth Studies.
https://doi.org/10.1080/13676261.2022.2144716

Smette, Ingrid ; Hegna, Kristinn (2021). Selvbestemmelse og selvregulering: Nye elevidealer for ungdomsskolen. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. s. 113-134. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.142

Strandbu, Åse; Stefansen, Kari ; Smette, Ingrid ; Seippel, Ørnulf (2021). Ungdomsidrettens spenninger. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. s. 135-152. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.142

Rosten, Monika Grønli ; Smette, Ingrid (2021). Pragmatic, pious and pissed off: young Muslims girls managing conflicting sexual norms and social control. 16 s. Journal of Youth Studies.
https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1981841

Smette, Ingrid ; Hyggen, Christer ; Bredal, Anja (2021). Foreldrerestriksjoner blant minoritetsungdom: omfang og mønstre i og utenfor skolen. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 62.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-291X-2021-01-01

Aarset, Monica Five ; Smette, Ingrid ; Rosten, Monika (2021). Thinking through generation: On parenting and belonging among adult children of immigrants in Norway. Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (Red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. s. 79-95. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003129592-5

Andersen, Patrick Lie ; Smette, Ingrid ; Bredal, Anja (2020). Ungdoms voldsutsatthet og foreldres landbakgrunn. Bredal, Anja; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid (Red.). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. s. 167-195. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/81154

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig