English version
Patrick Lie Andersen

Patrick Lie Andersen

Kort om

Patrick Lie Andersen er forsker II ved NOVA, Seksjon for ungdomsforskning. Han har en PhD i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Hans forskning retter seg mot ungdoms livssituasjon, soesielt med tanke på deres utdanning, organisasjonsdeltakelse og politiske engasjement. Andersen har spesiell interesse for sosial ulikhet som dreier seg om sosial klasse og geografiske forskjeller. I tillegg er Andersen tilknyttet voldsprogrammet, der han har bidratt i forskningsprosjekter som handler om voldsutsatthet og kriminalitet.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Kvantitative forskningsmetoder   Eliter   Sosial ulikhet   Ungdom   Utdanning   Ung i Oslo

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Helle, Gunnar Bugge; Flemmen, Magne Paalgard; Andersen, Patrick Lie ; Ljunggren, Jørn (2023). En skjult utestengning fra politikk: Kulturell klasseanalyse og politisk ulikhet. Agora.
https://doi.org/10.18261/agora.41.2-3.6

Eriksen, Ingunn Marie ; Andersen, Patrick Lie (2023). The gendered district effect: psychosocial reasons why girls wish to leave their rural communities. Journal of Youth Studies.
https://doi.org/10.1080/13676261.2023.2270523

Frøyland, Lars Roar ; Stefansen, Kari ; Andersen, Patrick Lie (2023). Distinguishing Types of Sexual Assault Among Young People: A Latent Class Analysis Approach. Young - Nordic Journal of Youth Research.
https://doi.org/10.1177/11033088231171494

Frøyland, Lars Roar ; Andersen, Patrick Lie (2022). Interpersonal Victimization During Childhood and Adolescence and Educational Attainment in Young Adulthood: A Latent Class Analysis Approach. Journal of Interpersonal Violence.
https://doi.org/10.1177/08862605221130388

Andersen, Patrick Lie ; Ljunggren, Jørn (2021). Tillitsfulle vinnere? Klasseforskjeller i tillit blant osloungdom. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. s. 413-432. Cappelen Damm Akademisk.

Andersen, Patrick Lie ; Smette, Ingrid ; Bredal, Anja (2020). Ungdoms voldsutsatthet og foreldres landbakgrunn. Bredal, Anja; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid (Red.). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. s. 167-195. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/81154

Seland, Idunn ; Andersen, Patrick Lie (2020). Hva kjennetegner ungdom som går på norske fritidsklubber og ungdomshus?. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU). Vol. 1.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-8162-2020-01-02

Bakken, Anders ; Andersen, Patrick Lie ; Frøyland, Lars Roar ; Abebe, Dawit Shawel (2019). Rekkefølgeeffekter i spørreundersøkelser blant ungdom. Resultater fra et split-ballot-eksperiment. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 3.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2019-01-05

Andersen, Patrick Lie ; Bakken, Anders (2019). Social class differences in youths’ participation in organized sports: What are the mechanisms?. International Review for the Sociology of Sport. Vol. 54.
https://doi.org/10.1177/1012690218764626

Strandbu, Åse; Gulløy, Elisabeth; Andersen, Patrick Lie ; Seippel, Ørnulf Nicolay; Dalen, Håvard Bergesen (2017). Ungdom, idrett og klasse: Fortid, samtid og framtid. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 1.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2017-02-03

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig