English version
Lars Roar Frøyland

Lars Roar Frøyland

Kort om

Lars Roar Frøyland er forsker II ved NOVA, tilknyttet Seksjon for ungdomsforskning. Han inngår der i Voldsprogrammet, en tiårig forskningssatsing finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Frøyland har en doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo (2020) med en avhandling om unge voldsutøvere og en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2009).

Han arbeider primært med spørsmål rundt vold og overgrep, både i familien og blant jevnaldrende, samt kriminalitet og problematferd blant ungdom. Han har ledet prosjekter om tidstrender i voldserfaringer, konsekvenser av slike erfaringer for voksenlivet, digitale seksuelle overgrep mot barn og unge og holdninger til straff i den norske befolkningen. Hans seneste publikasjoner omhandler temaer som vold og seksuell helse, digitale seksuelle krenkelser, vold og trakassering i idretten, festrelaterte overgrep blant ungdom og trender i problematferd.

Frøyland har lang erfaring fra arbeid med innsamling og analyse av kvantitative data, og har blant annet ledet datainnsamlingen i UngVold 2023 og vært involvert i arbeid med store undersøkelser som Ungdata, Ung i Norge og International Civic and Citizenship Education Study.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kriminologi   Psykologi   Sosiologi

Emner

Vold   Kvantitative forskningsmetoder   Seksualitet   Sosial ulikhet   Ungdom   Ungdomsundersøkelser

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Strandbu, Åse; Solstad, Gerd Marie; Stefansen, Kari; Frøyland, Lars Roar (2023). Seksuell trakassering og andre krenkelser i ungdomsidretten: Forekomst og mønstre i utsatthet. 17 s. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) . Vol. 4.

Frøyland, Lars Roar; Andersen, Patrick Lie (2022). Interpersonal Victimization During Childhood and Adolescence and Educational Attainment in Young Adulthood: A Latent Class Analysis Approach. Journal of Interpersonal Violence .

Frøyland, Lars Roar (2022). Understanding Societal Trends in Adolescent Violence. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab . Vol. 109.
https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/130288/176...

Frøyland, Lars Roar (2021). Problematferd - avvik eller vanlig ungdomsliv?. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. 12. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Stefansen, Kari; Frøyland, Lars Roar; Øverlien, Carolina (2020). Incapacitated sexual assault among youths: beyond the perpetrator tactics framework. Journal of Youth Studies .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13676...

Frøyland, Lars Roar; Bakken, Anders; von Soest, Tilmann (2020). Physical Fighting and Leisure Activities among Norwegian Adolescents—Investigating Co-occurring Changes from 2015 to 2018. Journal of Youth and Adolescence . Vol. 49.
http://hdl.handle.net/10852/83161

Stefansen, Kari; Løvgren, Mette; Frøyland, Lars Roar (2019). Making the case for ‘good enough’ rape-prevalence estimates Insights from a school-based survey experiment among Norwegian youths. Heinskou, Marie Bruvik; Stefansen, Kari; Skilbrei, May-Len (Red.). Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. 5. Routledge.
https://hdl.handle.net/10642/7786

Frøyland, Lars Roar; Von Soest, Tilmann (2019). Adolescent boys’ physical fighting and adult life outcomes: Examining the interplay with intelligence. Aggressive Behavior . Vol. 46.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/a...

Bakken, Anders; Andersen, Patrick Lie; Frøyland, Lars Roar; Abebe, Dawit Shawel (2019). Rekkefølgeeffekter i spørreundersøkelser blant ungdom. Resultater fra et split-ballot-eksperiment. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 3.
https://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/...

Frøyland, Lars Roar; von Soest, Tilmann (2017). Trends in the Perpetration of Physical Aggression among Norwegian Adolescents 2007-2015. Journal of Youth and Adolescence .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig