English version

Fysisk vold blant ungdom. Hvordan forstå samfunnsmessige trender og livsutfall for utøvere

Prosjektet omhandler voldsbruk blant norske ungdommer og er finansiert gjennom Forskningsprogram om vold i nære relasjoner ved NOVA.

Hovedmålsettingen med prosjektet er å bidra med ny kunnskap knyttet til to viktige spørsmål om ungdom og voldsbruk. For det første undersøker prosjektet tidstrender i voldsbruk blant norske ungdommer i perioden fra 2007 til 2018 ved hjelp av gjentatte tverrsnittsstudier, med et særlig blikk på hvordan man kan forstå endringer som har funnet sted i dette tidsrommet.

For det andre undersøkes mekanismer som kan forklare sammenhengen mellom voldsbruk i ungdomstiden og senere livsutfall knyttet til utdanning, arbeid og kriminalitet ved hjelp av den longitudinelle studien Ung i Norge longitudinell, som sammenstiller unges svar på en spørreundersøkelse i 1992 med data fra offentlige registre fram til 2016.

Kunnskap om hvorfor samfunnsmessige trender i voldsbruk endrer seg over tid og hvorfor voldsbruk i ungdomstiden fører til uheldige livsutfall i voksen alder har stor nytte for tilrettelegging av forebyggende tiltak mot unges voldsbruk, og kan dermed bidra til å redusere både samfunnsmessige og individuelle omkostninger av vold.

Resultatene fra prosjektet vil bli publisert i vitenskapelige artikler og i en doktoravhandling i psykologi ved Universitetet i Oslo.

Les mer om Forskningsprogram om vold i nære relasjoner (Voldsprogrammet) ved NOVA.