English version

Voldsprogrammet – Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Forskningsprogrammet handler om å forstå vold i nære relasjoner som fenomen og konsekvensene volden har for de som blir utsatt. Det handler også om tiltakene samfunnet setter i verk for å hjelpe utsatte og for å bekjempe vold.

Voldsprogrammet er et samfunnsvitenskapelig forskningsprogram om vold i nære relasjoner. Målsettingen er å bidra med langsiktig og teoriforankret kunnskap som forebyggende og avhjelpende arbeid kan forankres i.

Prosjekter

Vi forsker på voldens art og omfang, og på samfunnets håndtering av den. Gjennom en rekke større og mindre prosjekt forsker vi særlig på:

Se listen over pågående og avsluttede prosjekter på nettsiden til programmet (uni.oslomet.no).

Mer om programmet

Forskerne har faglig tilhørighet i kriminologi, juss, psykologi, sosialantropologi og sosiologi. Vi jobber med både kvalitative og kvantitative metoder.

Teoretisk tar programmet utgangspunkt i en vid forståelse av begrepet vold i nære relasjoner så vel som et holistisk og interseksjonelt perspektiv på vold. Videre bygger programmet på en forståelse av årsakene til volden som et resultat av samspillet mellom faktorer på individuelt, situasjonelt og strukturelt nivå.

Finansiering

Voldsprogrammets kjernefinansiering (2014–2025) kommer fra Justis- og beredskapsdepartementet med 54 millioner kroner og Arbeids- og inkluderingsdepartementet (tidligere Kunnskapsdepartementet) med 19 millioner kroner. I NOVAs voldsforskning inngår også ulike forskningsoppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) m.fl.

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  • Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo
  • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Konferanser

  Vold og kontroll i minoritetsnorske familier

  Seminaret fant sted på Litteraturhuset i Oslo 17. september 2020. Se NOVA-seminaret om vold og kontroll i minoritetsnorske familier (uni.oslomet.no).

  Den 3. europeiske konferansen om vold i nære relasjoner

  1.-4. september 2019 arrangerte NOVA og NKVTS The 3rd European Conference on Domestic Violence.

  Hva gjør vi med volden?

  NOVA og NKVTS arrangerte konferansen: Hva gjør vi med volden? Ny forskning om tjenester og tiltak 29. november 2017. Her kan du se hele konferansen i opptak (youtube.com)

Aktuelt fra programmet

To unge jenter med ryggen til tullet inn i regnbogeflagg
Skeive i Noreg er mykje meir utsette for vald og hatytringar enn heterofile

Skeive i Noreg er mykje meir utsette for vald, seksuell vald, hatkriminalitet og hatefulle ytringar enn heterofile nordmenn. Det viser Nasjonal tryggleiksundersøking 2022.

Ung gutt med gul jakke og brun ryggsekk med ryggen til foran en skole
Økning i rapportering av seksuell vold blant ungdom

En ny studie fra OsloMet viser at én av fire ungdommer rapporterer om seksuell vold i løpet av oppveksten.

Jenter på fest som ler og drikker.
Ungdommer om festovergrep: – Fulle jenter er lette bytter

Fersk forskning viser at jenter pålegger seg selv ansvaret for å unngå festovergrep.

Fingre til ung jente holder lekehus med rødt tak.
Dette fant forskerne ut da de evaluerte Statens barnehus

Det er mye bra med Statens barnehus, likevel er det spesielt én ting som bekymrer forskerne. Det kommer frem i en fersk evalueringsrapport om barnehusmodellen fra OsloMet.

Illustrasjonsbilde av gutt foran pcen med alvorlig uttrykk.
Slik blir barn og unge utsatt for seksuelle overgrep på nett

Ny rapport viser hvordan barn og unge kan bli utsatt for nettovergrep.

Illustrasjonsbilde av ungdom som fester og drikker.
Seksuelle overgrep på fest: «Jeg var for beruset til å kunne si nei. Det tok han som et ja.»

Studie gir ny kunnskap om hvordan seksuelle overgrep skjer blant ungdom på fest.

Nærbilde av en elektronisk fotlenke festet til et ben.
Hvorfor blir omvendt voldsalarm så lite brukt?

Terskelen for å ta i bruk omvendt voldsalarm er for høy, viser en studie fra OsloMet. Hvorfor er det slik?

Tankefull kvinne sitter ved et vindu med mørke gardiner.
For dårlig håndheving av besøksforbud

Politiet reagerer ofte for sent og for sjelden når voldsutøvere bryter besøksforbud, ifølge NOVA-rapport..

jenter i bymiljø
Slik håndterer muslimske jenter negativ sosial kontroll

Ny forskning viser hvordan unge muslimske jenter håndterer at andre forsøker å sette begrensninger for hvordan de lever sine liv.