English version

Voldsprogrammet – Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Forskningsprogrammet handler om å forstå vold i nære relasjoner som fenomen og konsekvensene volden har for de som blir utsatt. Det handler også om tiltakene samfunnet setter i verk for å hjelpe utsatte og for å bekjempe vold.

Forskningsprogram om vold i nære relasjoner ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA på OsloMet – storbyuniversitetet strekker seg over ti år (2014–2024) og er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet med 59 millioner kroner.

Programmet er delt inn i fire områder:

 1. Utviklingstrekk, sårbarhet og beskyttelse
 2. Kulturelle forståelser og underliggende årsaker
 3. Tiltak og systemer i offentlig og frivillig regi
 4. Negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

De overordnede programmålene vil bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål innen områdene god helse, god skole, likestilling mellom kjønnene, mindre ulikhet, bærekraftige byer og samfunn samt fred og rettferdighet.

Konferanser

Vold og kontroll i minoritetsnorske familier

Seminaret fant sted på Litteraturhuset i Oslo 17. september 2020. Se NOVA-seminaret om vold og kontroll i minoritetsnorske familier.

Den 3. europeiske konferansen om vold i nære relasjoner

1.-4. september 2019 arrangerte NOVA og NKVTS The 3rd European Conference on Domestic Violence. 

Hva gjør vi med volden?

NOVA og NKVTS arrangerte konferansen: Hva gjør vi med volden? Ny forskning om tjenester og tiltak 29. november 2017. Her kan du se hele konferansen i opptak (youtube.com)

 • Prosjektdeltakere

   Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

   • Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo
   • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

  Aktuelt fra programmet

  Eldre kvinne med hvitt hår ser bekymret ut vinduet.
  En av tre utsatt for lovbrudd – men de færreste politianmeldte det

  Store mørketall i de offentlige registrene, viser Nasjonal trygghetsundersøkelse.

  Fingre til ung jente holder lekehus med rødt tak.
  Dette fant forskerne ut da de evaluerte Statens barnehus

  Det er mye bra med Statens barnehus, likevel er det spesielt én ting som bekymrer forskerne. Det kommer frem i en fersk evalueringsrapport om barnehusmodellen fra OsloMet.

  Illustrasjonsbilde av gutt foran pcen med alvorlig uttrykk.
  Slik blir barn og unge utsatt for seksuelle overgrep på nett

  Ny rapport viser hvordan barn og unge kan bli utsatt for nettovergrep.

  Illustrasjonsbilde av ungdom som fester og drikker.
  Seksuelle overgrep på fest: «Jeg var for beruset til å kunne si nei. Det tok han som et ja.»

  Studie gir ny kunnskap om hvordan seksuelle overgrep skjer blant ungdom på fest.

  Nærbilde av en elektronisk fotlenke festet til et ben.
  Hvorfor blir omvendt voldsalarm så lite brukt?

  Terskelen for å ta i bruk omvendt voldsalarm er for høy, viser en ny studie fra OsloMet. Hvorfor er det slik?

  jenter i bymiljø
  Slik håndterer muslimske jenter negativ sosial kontroll

  Ny forskning viser hvordan unge muslimske jenter håndterer at andre forsøker å sette begrensninger for hvordan de lever sine liv.